Tuyển gấp để đào tạo thành họa viên 3D Multi cho công ty đối tác. Lương khởi điểm: 4 triệu. Nhận hợp đồng ngay khi đăng ký học. Điều kiện: dưới 40 tuổi và đã tốt nghiệp 12


http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Huynh-Lam-10150-2430-2430.html

http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Pham-Tien-Dung-10275-2430-2430.html

http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Nguyen-Ngoc-Huyen-10152-2430-2430.html

http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Nguyen-Tan-Loc-10149-2430-2430.html

http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Phan-Cong-Binh-10148-2430-2430.html

http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Vuong-Quoc-Hai-10147-2430-2430.html

http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Do-Cong-Nhuan-10146-2430-2430.html

http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Tran-Van-Hoan-10145-2430-2430.html

http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Phan-Huynh-Son-An-10143-2430-2430.html

http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Pham-Linh-10141-2430-2430.html


http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Truong-Cong-Chinh-10140-2430-2430.html

http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Tran-Thanh-Huy-10136-2430-2430.html

http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Vo-Thanh-Tuan-6522-2430-2430.html

http://www.trinhandesign.com/Tin-tuc-Su-kien/SAN-PHAM-HOC-VIEN/SAN-PHAM-HOC-VIEN/Ngo-Thanh-Loi-6479-2430-2430.html
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

TRÍ NHÂN DESIGN INSTITUTE
Chuyên đào tạo và cung cấp nguồn họa viên chất lượng cao cho doanh nghiệp
348 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM
Tel: 08 22424204 - Fax: 22424202