Công ty CP Xà Phòng Hà Nội, thành lập Năm 1960. Đơn vị đi đầu trong nghiên cứu và sản xuất Xà Phòng Việt Nam