Chương trình Cử nhân Chất lượng cao Chuyên ngành Quản trị Tài chính Hợp tác giữa Học viện Ngân hàng và City Universityof Seattle (Hoa Kỳ)
Chương trình Cử nhân Chất lượng cao Chuyên ngành Quản trị Tài chính Hợp tác giữa Học viện Ngân hàng và City Universityof Seattle (Hoa Kỳ)Chương trình Cử nhân Chất lượng cao Chuyên ngành Quản trị Tài chính Hợp tác giữa Học viện Ngân hàng và City Universityof Seattle (Hoa Kỳ) Chương trình Cử nh&n Chất lượng cao Chuyên ngành Quản trị Tài chính Hợp tác giữa Học viện Ngân hàng và City Universityof Seattle (Hoa Kỳ) Học viện Ngân hàng thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân chất lượng cao Chuyên ngành Quản trị Tài chính năm học 2013-2014, theo Quyết định số 3640/QĐ - BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 12/9/2012. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa Học viện Ngân hàng và ĐH City University of Seattle, Hoa Kỳ (CityU),một trong những trường đại học lớn thuộc vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. CityU đã được kiểm định chất lượng đào tạo bởi Ủy ban các trường Đại học và Cao đẳng miền Tây Bắc Hoa Kỳ (NWCCU), một tổ chức được Hội đồng kiểm định Đại học Quốc gia Hoa Kỳ (CHEA) công nhận. 1. Thời gian đào tạo: 4 năm + Tại Học viện Ngân hàng số 12 - Chùa Bộc - Hà Nội + Học 3 năm đầu tại HVNH. Năm thứ 4 sinh viên có thể chuyển tiếp sang học tại Đại học CityU (Hoa Kỳ) 2. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung 3. Thời gian tuyển sinh: Tháng 9 hàng năm 4. Số lượng tuyển sinh: 110 sinh viên 5. Đối tượng tuyển sinh: Ứng viên tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học 2014 đủ điểm đỗ vào Học viện Ngân hàng c khối A, A1, D1 6. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và phỏng vấn 7. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập: tiếng Anh. 8. Phương pháp giảng dạy: Lấy người học làm trung tâm, chú trọng đào tạo và rèn luyện các kỹ năng làm việc. 9. Giảng viên: Giảng viên hàng đầu của HVNH và CityU (Hoa Kỳ) 10. Bằng cấp: Bằng cử nhân khoa học Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Tài chính do trường đại học CityU - Hoa kỳ cấp 11. Quản lý chất lượng: Tuân thủh
ệ thống kiểm soát ch
ất lượng của Đại họ& CityU-Hoa kỳ 12. Học phí: 130 triệu đồng (4 năm h
ọc tại HVNH) 13. Chính sách hỗ trợ
sinh viên: HVNH hỗ trợ các thủ tục chuyển tiếp h
ọc năm cuố
i tại CityU - Ho< Kỳ 14. Lệ phí tuyển >
i
n

h
: Hồ sơ: 100.000 đ/HS; Lệ phí tuyển sinh: 300.000 đ/ HS 15. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo & HTQT Phòng 104 Tầng 1 - Trụ sở Học viện Ngân hàng Số 12 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội Điện thoại: 0435 726 384. Hotline: 0129 304 0189 Website: www.hvnh.edu.vn