41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3823683
Ban Đào tạo: (0511) 3835345 -FAX: (0511) 3823683

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014
KÝ HIỆU TRƯỜNG: DD - TỔNG CHỈ TIÊU: 12.050
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

- Các Nghành đào tạo đại Học: 8.885
- Các nghành đào tạo cao đẳng: 3.165
- Liên thông đại Học: 70
- Liên thông cao đẳng: 180

THÔNG TIN TUYỂN SINH:

- Truong Trung Cap Mam Non tuyển sinh 2014
- Tuyển sinh Trung Cap Duoc Ha Noi
- Tuyển sinh Truong Trung Cap Y Te Ha Noi

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1. Phương thức thi chung

Năm 2014, Đại học Đà Nẵng đăng ký thực hiện kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (trừ 2 ngành có môn thi năng khiếu. Ngoài ra trường sẽ xét tuyển vào 6 ngành tại một số trường thành viên với một tỷ lệ chỉ tiêu nhất định cho mỗi ngành).

2. Phương thức tuyển sinh riêng

2.1. Xét tuyển

Đại học Đà Nẵng dành 150 chỉ tiêu để xét tuyển vào các ngành:

- Quản lý nhà nước
- Quản trị kinh doanh
- Quản trị du lịch và lữ hành
- Kế toán
- Kiểm toán
- Kinh doanh thương mại


Tiêu chí xét tuyển:

* Đối với ngành Quản lý Nhà nước (Trường Đại học Kinh tế)

- Điểm trung bình chung năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của thí sinh (Điểm TB) đạt từ 6 điểm trở lên.
- Điểm trung bình các môn Văn, Sử năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 5,5 điểm trở lên.
- Điểm xét tuyển = Điểm TB + Văn TB + Sử TB

* Đối với 5 ngành xét tuyển của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

- Điểm tốt nghiệp PTTH/tổng số môn thi đạt từ 6 điểm trở lên.
- Tổng điểm trung bình các môn Toán, Lý, Hóa (hoặc tiếng Anh) năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên.
- Điểm xét tuyển = Điểm tốt nghiệp PTTH/ tổng số môn thi + Toán TB + Lý TB + HóaTB (hoặc Anh TB).

2.2. Thi tuyển các ngành có môn thi năng khiếu

Các ngành thi tuyển có môn thi năng khiếu gồm:
- Kiến trúc (khối thi: V2)
- Giáo dục mầm non

Tiêu chí xét tuyển:

* Ngành Kiến trúc:

- Điểm trung bình môn Văn năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 5,5 điểm trở lên.
- Thi tuyển các môn: Toán (đề thi của kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức), Vẽ mỹ thuật (đề thi của Đại học Đà Nẵng).
- Điểm xét tuyển = Toán*1,5 + Vẽ mỹ thuật*2 + Văn TB.

* Ngành Giáo dục mầm non

- Thi tuyển các môn: Toán, Văn (khối D, đề thi của kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức), Năng khiếu (đề thi của Đại học Đà Nẵng).
- Điểm xét tuyển = Toán + Văn + Năng khiếu.