giấy tờ hợp lệ, đủ tiêu chuẩn lưu thông và được phép mua bán chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.


5.1. Loại tiền, hạn mức cấp tín dụng tối đa, thời gian cho vay tối đa

5.2.1. Loại tiền cho vay: Việt Nam Đồng (VND).

5.2.2. Hạn mức cho vay mua xe, thời hạn vay và tài sản đảm bảo:
Ô tô Nhập KhẩuÔ tô sản xuất trong nướcTài sản đảm bảoHạn mứctối đa/giá trị hóa đơnThời hạntối đaHạn mứctối đa/giá trị hóa đơnThời hạntối đa95%60 tháng85%60 thángNhà, quyền sử dụng đất của KH vay90%60 tháng80%60 thángXe ô tô sẽ mua, mới 100% và giá >=1 tỷ85%48 tháng70%48 thángXe ô tô sẽ mua, mới 100% và giá <1 tỷ
- Giá trị tài sản đảm bảo được quyết định dựa trên kết quả thẩm định tài sản của OceanBank.

- Nếu tài sản đảm bảo là chiếc xe ô tô sẽ mua, giá trị thực tế của xe được căn cứ vào giá trị hợp đồng mua bán và hóa đơn bán hàng của Bên bán xe. Giá trị xe được cho vay là giá trên bộ chứng từ nhập khẩu cộng thuế đã nộp hoặc hợp đồng, hóa đơn mua bán sau khi đã trừ đi giá trị chiết khấu của hãng. Không bao gồm các chi phí phụ kiện, trang thiết bị lắp đặt thêm.


Cho vay mua xe tại OceanBank

5.2. Các quy định về lãi suất và phạt chậm trả

5.3.1. Lãi suất cho vay trong hạn

a. Lãi suất cho vay áp dụng cho KH vay mua ô tô được áp dụng theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ.

b. Lãi suất cho vay được OceanBank xem xét điều chỉnh tối đa 03 (ba) tháng một lần kể từ ngày giải ngân căn cứ theo quy định của OceanBank ban hành trong từng thời kỳ.

c. Công thức tính lãi:
Lãi vay trả hàng tháng=Dư nợ gốc
thực tế
*Lãi suất cho vay
(%/năm)
------------------ 360*Số ngày vay thực tế
5.3.2. Lãi suất cho vay quá hạn và phạt chậm trả

a. Trường hợp chậm trả nợ gốc:

- Nếu KH chậm trả nợ gốc dưới 10 ngày thì KH sẽ phải chịu số tiền phạt là 100.000 đồng/kỳ chậm trả.

- Trường Nếu KH chậm trả nợ gốc đến hạn từ 10 ngày trở lên thì toàn bộ khoản vay sẽ phải chịu lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn trên toàn bộ số dư nợ gốc còn lại tính từ ngày đến hạn đến ngày thực trả.

b. Trường hợp chậm trả nợ lãi:

- Nếu KH không thanh toán lãi vay đúng hạn, KH phải chịu tiền phạt chậm trả lãi vay tính trên số lãi chậm trả và số ngày thực tế chậm trả, và được xác định bằng công thức sau:
Số tiền phạt chậm trả nợ lãi=Số tiền lãi chậm trả*Lãi suất quá hạn360

*Số ngày chậm trả lãi

Trong đó:

ü Số ngày chậm trả lãi: được tính từ ngày đến hạn trả lãi vay cho tới ngày KH trả hết phần lãi chậm trả đó

ü Lãi suất quá hạn = lãi suất cho vay trong hạn

ü Số tiền phạt chậm trả nợ lãi tối thiểu là 100.000 đồng/kỳ chậm trả nợ lãi