Liền kề TST, liền kề 2 TST, liền kề 2 đại học vân canh
Liền kề TST, liền kề 2 TST, liền kề 2 đại học vân canh, liền kề TST, liền kề 2 TST, liền kề 2 đại học vân canh, liền kề TST, liền kề 2 TST, liền kề 2 đại học vân canh, liền kề TST, liền kề 2 TST, liền kề 2 đại học vân canh:
Bán Lk 2 ô 47,48, 49, S = 80m2, giá gốc 36 triệu
Lk 2 ô 70, 71, 80, S = 80m2. Giá bán thỏa thuận
LH. Chị Ánh: 0975.60.80.82/ 0989.67.99.55</B>