Cách cài đặt Tweak Audio Recorder cho iPhone 5:
Bước 1: Vào Cydia trên điện thoại iphone 5 => Chọn Mục Add sources: Cydia.heaveniphone.com => Gõ dòng chữ Audio Recorder trên nút tìm kiếm để tìm kiếm ứng dụng nầy.
Bước 2: Tiến hành cài đặt Audio Recorder. Lưu ý là nếu máy hiện lên yêu cầu active bạn cứ nhấn By Product là được.
Bước 3: Sau khi tiến hành cài đặt
Bước 4: Vào mục Record Call và nhấn vào nút All Call để chỉnh bật chức năng ghi âm cuộc gọi này khi có cuộc gọi đến và đi sẽ được ghi âm lại. Bạn có thể lựa chọn ghi âm tự động hay chỉnh tay các cuộc gọi
Bước 5: Tiến hành test thử ứng dụng này trên iPhone 5 bằng cách thoát ra màn hình chính vào gọi điện thử cho một sốt máy khác và tiến hành ghi âm cuộc gọi đó. Lúc này trên màn hình cuộc gọi bạn sẽ thấy dấu ghi âm cuộc gọi nhấp nháy.
Bước 6: Khi đã hoàn tất cuộc ghi âm vừa rồi. Bạn thoát ra màn hình chính và nhấn vào biểu tượng Audio Recorder để được xem lại cuộc ghi âm vừa thực hiện.
Như vậy, với chỉ 6 bước đơn giản bạn đã Khôi phục ứng dụng ghi âm cuộc thoại trên điện thoại iPhone 5 năng cấp IOS 7. Giờ thì bạn có thể ghi âm lại các cuộc thoại quan trọng cũng như cất giữ cho mình những kỉ niệm đẹp.