Giáo dục đã được phát triển nhiều ngành khác nhau cho các chuyên gia trên toàn thế giới. Để chúng ta phối ngẫu với nhau và phát triển hơn trong sự thay đổi của thị trường.  Hệ thống giáo dục tại Việt Nam còn thiếu nhiều về cơ sở vật chất để các sinh viên có thể tham gia thực hành, vì thế đa phần sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn còn thiếu kinh nghiệm về thực tế. Các khóa học nghiệp vụ ngắn của chúng tôi cung cấp cho các bạn những kiến thức và kỹ năng trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. 


Trung Tâm đào tạo nghiệp vụ tại TPHCM

Năm bắt tình hình chung Trung Tâm GEC chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo kế toán, quản trị kinh doanh, thư ký văn phòng, xuất nhập khẩu, khai thuế,... Các chương trình ngắn hạn này nhẳm bổ sung kiến thức cho sinh viên và người đi làm. Danh mục khóa học trong lĩnh vực kế toán, thị trường, kinh tế chung, thanh toán, hướng đầu tư, xuất nhập khẩu, kinh tế tài chính và nhiều lớp kỹ năng khác.
 
Các khóa học khai giảng hàng tháng của trung tâm:
Chuyên viên Quản trị kinh doanh (6 tháng)
Xuất nhập khẩu – hải quan (3 tháng)
Nghiệp vụ thư ký & Quản trị văn phòng (4,5 tháng)
Kế toán trưởng ( 3 tháng)
Kế toán doanh nghiệp & thực hành khai báo thuế (4,5 tháng)
Khai báo thuế chuyên nghiệp (1 tháng)
Quản trị nhân sự ( 2 tháng)
Kế toán tin học ( 7 tháng)
Tài chính ngân hàng hiện đại (5 tháng)
Thực hành KT & Khai báo thuế trên chứng từ thực tế của DN (2 tháng)
....
Bạn có thể xem chi tiết tại: Đào tạo nghiệp vụ
 

Hướng dẫn của chúng tôi là uy tín chất lượng.

Tất cả các khóa học nghiệp vụ khai giảng hàng tháng với các khóa học đào tạo inhouse cho công ty hoặc tùy biến nền tảng trong doanh nghiệp, các giảng viên giảng dạy một cách nhiệt tình để đáp ứng yêu cầu đào tạo của bạn.
Chúng tôi cung cấp các khóa học cho các tổ chức hoạt động, các khóa đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, nhằm phát triển kỹ năng làm việc của nhân viên công ty.
Mục đích giúp cho các lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, nhân viên các phòng nghiệp vụ và các đối tượng khác có nhu cầu hiểu rõ cách thức khai báo Thuế Hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa, luật lệ và thủ tục thanh toán.
 
Chuẩn bị của Trung Tâm GEC cho phép sự thay đổi để phù hợp thời đại và xu hướng phát triển của thị trường. Các khóa đào tạo kỹ năng mà bạn có thể lựa chọn những thứ cần thiết cho bạn nhất.
 
Đơn độc này không phải là chìa khóa thành công; Chúng tôi hướng dẫn các kỹ năng làm việc theo nhóm giống như sự may mắn đặc biệt  và giáo dục trong công ty họ làm việc.
 
Các giảng viên hướng dẫn thực hành thực tế, xúc tiến để làm tròn công việc trong công ty và khách hàng khác nhau. Chúng tôi đào tạo chuyên ngành trong khuôn tài chính dựa trên thực tế và đánh giá kinh doanh cho vụ sáp nhập và mua lại, thừa hưởng, vốn chủ sở hữu điều tra, phân công chỉ đạo, quản lý tổ chức và giao dịch ngân hàng khuyến mãi cao. Các khóa học được cung cấp trên phù hợp với xu thế toàn cầu.
 
Các chương trình của chúng tôi đang tập trung vào việc làm của những người tham gia như một kết quả. Tất cả các sử dụng ban hành kêu gọi được thiết kế để làm cho chiến lược tiến triển cá nhân cho họ hướng tới những vị trí họ nhằm mục đích tiếp cận. Chúng tôi cũng hỗ trợ tóm tắt suy nghĩ và đặt ra các cuộc phỏng vấn giả thuyết. Đào tào chất lượng để bảo đảm tất cả các học viên của chúng tôi có đủ tự tin và khả năng ứng tuyển ở các công ty khó vào trên sự cạnh tranh cao.
 
Tham gia chương trình đào tạo nghiệp vụ kinh tế ngắn hạn của chúng tôi, để hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp, các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Nắm bắt được sự thay đổi và phát triển của thị trường hiện nay.Nguồn: http://gec.edu.vn/TIN-GIAO-DUC/giao-...hi-truong.html