Chung cư Mipec Riverside Long Biên

M bán chung cư Mipec Riverside, s 2 Long Biên, Hà Ni. D án d kiến s hoàn thin và bàn giao cho các cư dân vào Quý 3/2014. Đây là t hp chung cư gm 2 tòa cao 35 tng vi 18 loi căn h khác nhau, din tích t 69m2 – 150.49m2 gm 2-3 phòng ng, thiết kế tin nghi và hin đi

M bán Chung cư Mipec Riverside Long Biên vi mc giá t 26 – 33 triu/m2. Căn h thiết kế hp lý, din tích đa dng bao gm đy đ tin ích. phù hp vi không gian sng ca tt c các h gia đình Vit.

Mi thông tin v d án, Quý khách hàng vui lòng liên h:Ban Qun Lý D án
Miss Hòa - 0919 755 388 || 0914 947 166- Mrs Hip


Quý khách có th xem thêm ti website : Chung Cư MiPec Reverside Tower Long Biên

Các loi căn h Mipec Riverside Long Biên m bán đt này gm tt c các loi din tích như sau:
+ Các loi din tích căn h 3 phòng ng: 148.475m2, 120.452m2, 146.094m2, 123.700m2, 148.279m2, 132.188m2, 150.490m2, 120.610m2, 146.898m2, 148.640m2, 124.456m2
+ Các loi din tích căn h 2 phòng ng: 85.534m2, 85.230m2, 84.382m2, 68.998m2, 91.238m2.

Tiến đ thanh toán được chia thành 8 đt theo tiến đ xây dng ca d án.ư
Đt 1: Kí hp đng đóng 20%
Đt 2: Hoàn thành móng (tháng 3/2012) đóng 5 %
Đt 3: Xây xong sàn tng 10 đóng 10 %
Đt 4: Xây xong sàn tng 20 đóng 10 %
Đt 5: Xây xong sàn tng 30
Đt 6: Xây xong sàn tng mái đóng 10 %
Đt 7: bàn giao phn thô đóng 20%
Đt 8: Bàn giao chìa khóa căn h đóng 10%

Quý khách hàng vui lòng liên h:Ban Qun Lý D án
0914 947 166- Mrs Hip || Miss Hòa - 0919 755 388


Quý khách có th xem thêm ti website : Chung Cư MiPec Reverside Tower Long Biên

Quý khách có th xem thêm ti website : Chung Cư MiPec Reverside Tower Long Biên

chung cư mipec long biên, mipec reverside tower long biên, reversite tower longbien, d án mipec reverside tower long biên, can ho reverside tower, reverside tower long bien