M Bán chung cư C37 B công an:Vi các sut ngoi giao và sut thương mi

Thiết kế t 2 -3 PHÒNG NG, GIÁ CH CÓ 20 đến 21 TRIU/ 1M2 BAO GM VAT, 2% PHÍ BO TRÌ VÀ NI THT CƠ BN

THÔNG TIN CHI TIT LIÊN H: BAN QUN LÝ D ÁN – 0919 755 388 hoc 093 222 3502
CH 2 T BN ĐÃ S HU 1 CĂN H ƯNG Ý CHO GIA ĐÌNH MÌNH


Bán d án chung cư C37 B Công An – Bc Hà – Lê Văn Lương vi giá c hp lý phù hp vi mi đi tượng vi đy đ din tích. Liên h-Ch Linh 091 9755 388 hoc anh Quân 093 222 3502

I. Gii thiu tng quan Chung cư C37 B công anI) D án Bc Hà – Phùng Khoang nm trong tng th quy hoch Khu đô th mi Phùng Khoang – T Liêm – Hà Ni.

Ta lc trên mt đường Lê Văn Lương kéo dài vi din tích 23.783 m2. D án được quy hoch hài hoà vi phong cách hin đi, h thng h tng k thut và h tng xã hi đm bo đy đ các tiêu chí ca khu đô th loi I.

D án bao gm các hng mc:

- Nhà liên k nhà vườn.

- Căn h chung cư cao cp.

- Văn phòng cho thuê.

- Trung tâm thương mi, nhà hàng.

- Khu vui chơi gii trí, các dch v công cng khác.

II. V trí d án C37 B công an

- D án to lc trong qun th Khu đô th mi Phùng Khoang có v trí vô cùng đc đa, nm trong khu đt vàng có bán kính khong 1km xung quanh Trung tâm hi ngh Quc gia, bên cnh nhiu khu đô th mi như KĐT Trung Hòa Nhân Chính, KĐT Trung Văn, KĐT Linh Đàm, KĐT M Đình hin đang có s phát trin mnh m.

- Phía Tây Bc d án giáp mt đường Lê Văn Lương kéo dài. Đây là tuyến đường vi tng chiu dài 7,8km, chiu rng 40m được đánh giá là mt trong nhng trc giao thông mi quan trng ca th đô, thiết kế theo tiêu chun hin đi vi 2 di xe chy, mi di rng 11,25m; b trí 3 hàng cây và 3 hàng đin cao áp, va hè mi bên rng 7,25m, lùi vào thêm 10m là các công trình cao tng hai bên đường nhm ti đa hóa b mt thương mi, to sc sng cho khu đô th mi hin đi.

- Tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài thc s đã to ra mt trong nhng trc đô th thương mi hin đi bc nht Hà Ni, có ý nghĩa chiến lược trong vic phát trin kinh tế xã hi th đô cũng như to s kết ni, liên thông gia khu trung tâm Hà Ni vi vùng trng đim kinh tế phía Tây th đô hình thành lên chui đô th mi. Cũng nm trên mt đường Lê Văn Lương kéo dài, mt s d án như HH2, C14 (Bc Hà Trung Văn) do Công ty Bc Hà làm ch đu tư hin đang được trin khai mang đến cho khách hàng nhiu s la chn phù hp vi nhu cu và phong cách sng ca mi h gia đình.

- Phía trước mt D án Bc Hà – Phùng Khoang là h điu hòa M Trì đã được ci to có phong thy rt tt.

- Nm theo hướng Bc ca d án là khu công viên h điu hoà rng 1,3 ha được quy hoch trong qun th khu đô th Trung Hoà Nhân Chính; khu d án này đã góp phn kết ni h tng, to dng thành mt chui các khu đô th hin đi và đng b.

- Phía sau d án Bc Hà – Phùng Khoang nhìn xung là h thng 83 căn nhà vườn, nhà liên kế to ra mt qun th cnh quan đp, hài hoà.

- Phía Đông Nam giáp mt đường Vũ Hu quy hoch 13,5m.

- Phía Tây Nam giáp ô đt ký hiu TT1 và đường quy hoch.

- T đường Khut Duy Tiến đi vào d án Bc Hà – Phùng Khoang khong 200m.

- Hướng giao thông chính: Đường vào d án theo hai tuyến, đường Vũ Hu quy hoch mt ct ngang 13,5m và đường Lê Văn Lương kéo dài mt ct ngang 40m, 2 di xe rng 11,25m, gii phân cách 3m, va hè mi bên rng 7,25m.

III. Thông tin quy hoch d án C37 b công an

- Bn v Quy hoch chi tiết Khu đô th mi Phùng Khoang t l 1/500.

- Bn v Quy hoch tng mt bng chi tiết t l 1/500 D án Bc Hà – Phùng Khoang được S Quy hoch Kiến trúc Hà Ni chp thun.

IV. Quy mô din tích và tin tích ca d án C37 b công an

HIN TI TÔI ĐANG CÓ CĂN : 1207 = 115M2 , 1201= 115M2, 1510 = 95M2, 1213 = 100 M2 …. VÀ NHIU XUT NGOI GIAO KHÁC
THÔNG TIN CHI TIT LIÊN H: BAN QUN LÝ D ÁN – 0919 755 388 hoc 093 222 3502
Mt bng tháp A chung cư C37 B Công AnBAN QUN LÝ D ÁN – 0919 755 388 hoc 093 222 3502

Bng thng kê din tích căn h chung cư C37 b công an Bc Hà:

Căn h A: S= 115m2, gm 2 căn s 01 và 07
Căn h B: S= 120m2, gm 2 căn: s 03 và 05
Căn h C: S= 100m2, gm 2 căn: s 08 và 13
Căn h D: S= 95m2, gm 6 căn: 02 và 06, 09,10, 11, 12
Căn h E: S= 84m2, gm 1 căn: 04BAN QUN LÝ D ÁN – 0919 755 388 hoc 093 222 3502 - D án Bc Hà – Phùng Khoang gm 2 tòa chung cư cao cp lin đế T01 và T02; khu bit th, liên kế TT2; vườn hoa, bãi đ xe, khu vui chơi gii trí được b trí đc đáo, hài hòa, tt c to nên không gian sng đc bit lý tưởng.

- Chung cư cao tng là t hp 02 tòa tháp chung đế cao 25 tng vi gn 3.823 m2 sàn xây dng, tng mc đu tư hơn 1.500 t đng. Khu trung tâm dch v, thương mi t tng 1-5 là nơi hi t nhng thương hiu hàng đu thế gii; cùng vi đó là khu nhà hàng, siêu th giúp tho mãn ti đa nhu cu mua sm và vui chơi gii trí ca cư dân toà nhà; t tng 6 đến tng 25 bao gm hơn 500 căn h cao cp có din tích t 84m2 – 120m2; khu bit th nhà vườn và nhà liên kế có din tích hp lý t 70m2 – 215m2

- Hai tng hm và khu vc snh bên ngoài ca tòa nhà đáp ng tt nht và đy đ nhu cu đ xe ca dân sinh cũng như khách đến liên h công vic.

- Các công trình được thiết kế nhm đt được hiu qu cao v không gian kiến trúc, tm nhìn, hướng gió. Trong vic quy hoch tng mt bng, ngoài vn đ tuân th các yếu t k thut, trong khuôn viên ca khu đt đã quy hoch còn b trí các hng mc ph tr khác phc v dân sinh, các công trình h tng k thut: Cp đin, nước cu ho, bãi đ xe, vườn hoa,..

- Ngoài ra, công tác phòng cháy cha cháy, h thng camera giám sát an ninh, h thng đin thoi, truyn thanh công cng, h thng internet, truyn hình cáp đa dch v, h thng ca thông minh doorphone, h thng điu hoà trung tâm cho tng căn h, v.v… cũng được đu tư lp đt đng b to s an toàn, tin li và thoi mái nht cho nhng ch nhân tương lai ca tòa nhà. Các căn h s được hoàn thin vi nhng vt liu và trang thiết b hin đi, chú trng ti s tin dng và thân thin vi môi trường.

- Công trình tòa nhà cao tng ca d án đưa vào s dng công ngh thu gom rác hin đi dùng máy ép và x lý rác đng b.

- D án Bc Hà – Phùng Khoang ha hn s là mt t hp kiến trúc góp phn to cnh quan không gian kiến trúc mi ca Hà Ni, giúp nâng cao cht lượng cuc sng, th hin mt đng cp khác bit cho cư dân ca tòa nhà.

V. Giá c và hình thc thanh toán
BAN QUN LÝ D ÁN – 0919 755 388 hoc 093 222 3502
Bn đang quan tâm ti giá căn h và hình thc thanh toán?


- Bn yên tâm vì như chúng tôi đã nói, giá c phù hp vi mi đi tượng khác hàng. T nhng đi tượng có thu nhp cao ti nhng đi tượng thp, giá căn chung cư tùy thuc vào tùy thuc vào tng căn. T 20-22 triu/m2. Đc bit hình thc thanh toán rt linh đng, được chia ra làm 4 đt:

+) Đt 1: 40% sau khi ký hp đng mua bán.
+) Đt 2: 30% sau 3 tháng ký hp đng mua bán.
+) Đt 3: 20% sau 6 tháng ký hp đng mua bán.
+) Đt 4: 20% sau khi bàn giao căn h.


Đây là lý do mà tôi bo vi các bn là nó phù hp vi mi đi tượng khác hàng.

Có 5 loi căn h: Các bn có th xem bng phía dưới:


Quý khách tham kho thêm ti Website =>>>