Kính gửi các bạn quan tâm đến lĩnh vực học sửa chữa máy tính trên mạng chúng tôi, với nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi icare luôn làm tốt dịch vụ với chuyên môn chuyên sâu - ứng biến cùng những ca sửa chữa khó khăn và phức tạp nhất cùng dịch vụ học sửa chữa máy tính trên mạng!

Sửa chữa máy tính phần cứng - học sửa chữa máy tính trên mạng
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản;
+ Có kiến thức cơ bản về cài đặt các phần mềm ứng dụng;
+ Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng;
+ Nhận biết được tương đối về cấu trúc máy tính;
+ Nhận biết được tương đối về tính năng của các thiết bị tin học;
+ Có đủ kiến thức khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy tính và bảo trì hệ thống máy vi tính;
+ Có khả năng phân tích, đánh giá và đ­ưa ra icare direct giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy vi tính.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính, thiết bị tin học
+ Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần học sửa chữa máy tính trên mạng và thiết bị ngoại vi của hệ thống máy vi tính.
+ Tìm kiếm và giao tiếp thu thập được các thông tin sửa chữa máy tính icare về sản phẩm thị trường và khách hàng
+ Lắp đặt hoàn thiện được một phòng máy hoạt động tốt
+ Lắp đặt được mạng cục bộ cơ bản.
- Thái độ:
+Ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.
+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.
+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.
2. Cơ hội việc làm:
Người làm nghề “sua chua may tinh phần cứng” được bố trí làm việc tại các phòng kỹ thuật, bộ phận bảo trì trong các công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện hoặc các phòng chuyên môn trong các công ty, cửa hàng cung cấp các dịch vụ về máy tính.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 3 tháng
- Thời gian học tập: 11 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 30 giờ Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 8 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 405 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 90 giờ; Thời gian học thực hành: 310 giờ

http://suachuamaytinhuytinhcm.blogsp...g-hoc-sua.html