Dịch vụ tư vấn thuế, đại lý thuế, dịch vụ kế toán toàn quốc

Asimic & Liên Việt Luật là một Công ty dịch vụ kế toán, thuế và tư vấn luật, với hệ thống được thiết lập trên toàn quốc. Từ nhiều năm qua bằng sự làm việc có hiệu quả, những thành công thực tế trong từng vụ việc đảm nhiệm đã giúp công ty được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và thương Asimic& Liên Việt Luật đã trở lên quen thuộc trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ kế toántư vấn thuế tại Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi bao trùm các lĩnh vực thuế của Việt Nam:
- Thuế doanh nghiệp: Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế tndn), luật thuế doanh nghiệp, tính thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp,quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn): Nộp thuế tncn, luật thu nhập cá nhân, thu thu nhập cá nhân, mẫu thuế tncn, tờ khai thuế thu nhâp cá nhân, hoàn thuế tncn, kê khai thuế tncn, biểu thuế tncn
- Thuế GTGT (luật thuế gtgt năm 2008), kê khai thuế gtgt, thông tư thuế gtgt (thuế VAT)
- Thuế môn bài:Nộp thuế môn bài, mẫu thuế môn bài (tờ khai thuế môn bài), thuế môn bài 2010, bậc thuế môn bài, khai thuế môn bài.
- Thuế xuất nhập khẩu: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu, thuế ô tô (thuế nhập khẩu ô tô)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt, biểu thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế trước bạ: Lệ phí trước bạ, thuế trước bạ nhà đất, thuế trước bạ ô tô, thuế trước bạ xe máy, nộp thuế trước bạ
- Thuế tài nguyên: Luật thuế tài nguyên, thuế tài nguyên nước, giá tính thuế tài nguyên.
- Thuế nhà đất: Thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế nhà, thuế thuê nhà (thuế cho t khuê nhà).
- Thuế nhà thầu: Thuế nhà thầu năm 2009, Thông tư 134 thuế nhà thầu, người nộp thuế nhà thầu, thuế nhà thầu nước ngoài
- Thuế quốc tế: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
- Mã số thuế: Tra mã số thuế, mã số thuế công ty, đăng ký mã số thuế, cấp mã số thuế, đăng ký mã số thuế cá nhân
- Hóa đơn: Hóa đơn tự in (tự in hóa đơn), mẫu hóa đơn, mua hóa đơn, mất hóa đơn, in hóa đơn, hóa đơn bán hàng, hóa đơn đỏ
- Thủ tục thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế
- Kế toán doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, chuẩn mực kế toán, dịch vụ đại lý thuế
Liên hệ với chúng tôi:
Liên hệ dịch vụ tư vấn thuế tại Hà Nội
#201, Toà nhà F5, khu đô thị Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.66743073 Liên hệ nhanh 0902209469
E-mail: hanoi@lienvietluat.com Website: www.lienvietluat.com
Liên hệ dịch vụ tư vấn thuế tại TP.HCM
Số 79C, đường Điện Biên Phủ, ĐaKao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.35061194 Hotline: 0905093562
E-mail: hcm@lienvietluat.com Website: www.lienvietluat.com
Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ