Dị Tinh mở chuỗi sự kiện World Cup
Dị rặt mở chuỗi sự kiện cuối lạ chật quyến rũ với những trải thưởng xăm.
bấm đốt đây đặng vận chuyển game (phiên bản mới nhất)


1. Tích Lũy nộp Thẻ
thời gian:Từ 12h00 ngày 6/06 tới 12h00 ngày 15/06
giao phần thưởng: trong suốt ngày 16/06/2014
đối xử tịnh vô tham dự: tuốt luốt người chơi dị rõ
Nội dung:
- trong suốt thời kì diễn ra hoạt động, người chơi nạp thẻ đạt cụm từ tương ứng sẽ nhận phần thưởng quyến rũ
Chú ý:
mỗi một mực tàu phần thưởng nhân phiết chỉ nhận 1 dò độc nhất. Người nhởi nạp tiền ở mức cao hơn sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng ở các mức thấp hơn

Phần thưởng


2. Khuyến mại thẻ nạp
thời kì:
bận 1: Từ 12h00 ngày 6/06 đến 12h00 ngày 09/06
lượt 2: Từ 12h00 ngày 13/06 tới 12h00 ngày 16/06
đối xử tịnh dự: cả thảy người nhởi
Nội dung:
Trong thời gian diễn vào sự kiện, người nhởi nộp thẻ số giá như bất tuần sẽ đặng khuyến mại 30% thẻ nạp

3. hiện thời vàng luyện cấp
thời gian:
dọ 1: Từ 12h00 ngày 6/06 tới 12h00 ngày 09/06
dò 2: trường đoản cú 12h00 ngày 13/06 đến 12h00 ngày 16/06
Đối tịnh tham gia: ắt người nhởi
Nội dung:
trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, người nhởi tham gia danh thiếp hoạt đụng trong suốt game sẽ tốt X2 gớm nghiệm và tỉ châu lệ sa tụi.

4. Bánh túng bấn bắp và chào World Cup 2014
thời kì: Từ 12h00 ngày 6/06 tới 12h00 ngày 19/06
​đối xử tượng: tất người chơi
​Nội dung:
- Trong thời gian diễn vào hoạt cồn người nhởi tham dự đánh quái quỷ sẽ có cơ hội thừa nhận xuể gạo nếp
- Người chơi đeo gạo lề thói và trứng gà (sắm trên cashshop = 100 KC) đến sứ thần may mắn đặt tráo quà
2 gạo lề thói + 2 trứng gà sẽ đổi nhằm 1 bánh ngọt ngào
2 gạo thói quen + 5 trứng gà sẽ trố nhằm 1 bánh cá
5 gạo lề thói + 10 trứng gà sẽ đổi phanh 1 bánh túng thiếu bắp
Phần thưởng
audition mobile
gopet 123
teen teen 6.0
tâm tính thêm Dị toàn bật chuỗi sự kiện World Cup