Máy lọc không khí Panasonic F-PXH55A
Giá sỉ: 9,490,000

Máy lọc không khí Sharp IG-BC2V
Giá sỉ: 2,450,000


Máy lọc không khí Sharp IG-A20E-W
Giá sỉ: 7,900,000

Máy lọc không khí Panasonic PXJ30A
Giá sỉ: 3,650,000
Máy loc không khí Panasonic PMF35A
Giá sỉ: 2,950,000
Máy lọc không khí Panasonic PXF35A
Giá sỉ: 3,950,000
Máy lọc không khí Electrolux Z531
Giá sỉ: 3,450,000[/SIZE]


Máy lọc không khí Daikin MC70LVM
Giá sỉ: 5,650,000 (Tạm hết)