Tôi đang sản xuất củi trấu mùn cưa hiện nay đang cần bán gấp một số máy
- Máy sấy khi động
- Máy sàng rung
- Trục ép đùn củi trấu mùn cưa đường kính 9cm (dạng vit xoắn)
Liên hệ A.Giang 01295796526