Được s tr giúp ca nhiu thành giàu kinh nghim, các cng tác viên tt nghip khá/gii t các trường: Ngoi Thương, Kinh tế quc dân, RMIT, Swinburne, Victoria, Deakin,… nên nhóm chúng tôi chc chn có th hoàn thành tt nhim v mà bn giao phó, các lĩnh vc bao gm :

Ø Tài Chính – Ngân Hàng,

Ø Quản trị nhân sự, Marketing,

Ø Quản trị doanh nghiệp, Kỹ năng mềm,

Ø Chiến lược, Cạnh tranh

Ø Luật kinh tế, luật hình sự

Ø Du lịch, văn hóa

Ø Dân tộc học, tâm lý

Ø Triết học, chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ø Lịch sử, địa lý

Ø Quản lý dự án…

Ø Quản lý hành chính

Ø Quản lý giáo dục

Ø Ngoài ra chúng tôi còn viết các vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội…

Ø Sử lý số liệu với SPSS cho những học viên gặp khó khăn khi thao tác với dữ liệu

Ø Thực hiện phân tích số liệu, hỗ trợ nghiên cứu bằng phần mềm SPSS, Excell,... phục vụ việc nghiên cứu của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Cam kết

1. Đm bo bài viết cht lượng cao

2. Đm bo không đo văn

3. Giao bài đúng tiến đ

4. Sa bài đy đ theo yêu cu sau khi khi giao (không gii hn s ln sa)

5. Thông tin khách hàng luôn được bo mt

6. Hoàn li tin hoc làm li bài mi min phí nếu bài viết không đt yêu cu mà chúng tôi đã cam kết.


Đặc biệt: Nhóm ” Luận Văn Hay” có một hội đồng thẩm định bài viết trước khi hoàn thiện gửi cho khách hàng gồm: 1Thạc sĩ QTKD, 1MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh nước ngoài), 3 Tiến sĩ và một số cộng tác viên chuyên nghiệp…

Bạn hãy gửi thông tin đề tài, đề cương cũng như các yêu cầu theo địa chỉ sau để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

Mail:


luanvankinhtehay@gmail.com

luanvanhayqd@gmail.com

Hoặc liên hệ trực tiếp: 0935.445.371

http://luanvan.info.vn/

https://www.facebook.com/Luanvanhay