1. Nghề nghiệp cho kế toán
Nghề nghiệp kế toán - một con đường sự nghiệp tôn trọng mà cung cấp việc kích thích , bồi thường hào phóng và cơ hội cho sự phát triển và tiến bộ . Nếu bạn đã tốt nghiệp trình độ khao khát một định kế toán chuyên nghiệp nhưng thiếu các khóa học kế toán*điều kiện tiên quyết.
Như một Văn bằng sau cử nhân sinh viên kế toán bạn sẽ nhận được nền tảng lý thuyết và thực tế bạn cần để thành công trong chương trình mới Chartered Kế toán chuyên nghiệp* , tạo ra thông qua việc sáp nhập gần đây của Kế toán* , tổng hợp chứng chỉ Kế toán , và Chứng chỉ Kế toán quản lý chỉ định . Bằng cách kết hợp các Văn bằng Kế toán với quan điểm rộng, bạn đã đạt được thông qua các nghiên cứu đại học của bạn , bạn có thể tạo ra một lợi thế sự nghiệp .
  Trong nền kinh tế ngày nay nó đã trở thành quan trọng để theo đuổi sự nghiệp với một thị trường việc làm ăn phát đạt. Đối với hầu hết , có nghĩa là theo đuổi giáo dục đại học và sự tích lũy các kỹ năng thị trường và các thông tin . Với ý nghĩ đó , 
học kế toán
 là một lựa chọn tuyệt vời , cung cấp nhiều nhất với một con đường dễ dàng vào một cuộc sống thành công và hạnh phúc - và thậm chí đưa ra các định hướng nhất khả năng đạt được sự giàu có thực sự. Kế toán Trường Hướng dẫn là ở đây để cung cấp một bản đồ đường vào việc đạt được một mức độ kế toán và đảm bảo thành công trong sự nghiệp.
******* Gần như tất cả đại học và trường đại học cung cấp các khóa học kế toán và bằng cấp, ra quyết định ban đầu của nơi để xem xét khó khăn. Kế toán Trường Hướng dẫn ở đây để làm cho quá trình dễ dàng hơn một một , thu hẹp lựa chọn của bạn vào các trường học tốt nhất hiện có . Thời gian . Duyệt bảng xếp hạng của chúng tôi dưới đây và bạn sẽ thấy rằng chúng ta đang nhấn mạnh tất cả những điều mà bạn nên quan tâm : những thứ như chi phí, chất lượng giáo viên, sự hài lòng của sinh viên và kết quả.
2. Chương trình học
  Chương trình bốn năm trong kế toán được thiết kế để dạy cho học sinh một mảng rộng các chủ đề kế toán. Các khóa học kế toán bao gồm chính phủ, kế toán tài chính và kế toán hệ thống thông tin . Sinh viên muốn ngồi cho kỳ thi CPA sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn để có một chương trình dài hơn mà giải thưởng bằng thạc sĩ . Một mức độ thạc sĩ là một yêu cầu đối với CPA tiềm năng ở bang Illinois.
         Trường Kế toán hướng dẫn học sinh vào sự nghiệp thành công trong kế toán , tư vấn , công nghiệp và chính phủ. Ở cả cấp độ đại học và sau đại học , trường đã nhận được sự ca ngợi và giải thưởng từ nhiều nguồn quốc gia. Trường thành công Kế toán được đo không chỉ về công nhận , nhưng qua khảo sát cho thấy sinh viên kế toán là một trong những hạnh phúc nhất với chính họ lựa chọn .
Chi tiết các khóa học tại website: gec.edu.vn
          Các yêu cầu cốt lõi cơ bản cho một trong kế toán từ được bao gồm* giờ làm việc tất nhiên. Điều này bao gồm một nền tảng cơ bản trong tính toán, năm lớp kế toán điều kiện tiên quyết , một khóa học về luật kinh doanh và cấp trên giới thiệu nghiêm ngặt để kế toán tiên tiến . Hầu hết sinh viên kế toán sẽ chỉ kế toán lớp lõi cơ sở của họ trong năm cơ sở của họ , như các môn học là chuyên sâu. Các lớp này bao gồm hệ thống thông tin kế toán , Báo cáo tài chính kiểm toán , nguyên tắc cơ bản của thuế , và nhiều hơn nữa . Sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn theo đuổi Thạc sĩ của họ trong kế toán từ các trường học.Nguồn: http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html