C61 o 13 va 19 dt 80m gia 53,5tr

C61 ô 13,19:s= 80m2, giá 53,5tr/m2, bao tên ký gle

C61 ô 37,19:s= 80m2, giá 54,5tr/m2, bao tên ký gle

C13 ô 5,19:s= 80m2, giá 54,5tr/m2, bao tên ký gle

- C39 ô 29 , S = 114 (m2) giá 74,5 (tr/m2) đường 20,5 (m)
bao tên
GELE .

- C40 ô 2 , S = 153 (m2) giá 54,5 (tr/m2) đường 13,5 (m) bao
tên
GELE .

- C52 ô 3, S = 80 (m2) giá 61 (tr/m2) đường 13,5 (m) bao tên
GELE

- C43 ô 23, S = 80 (m2) giá 61 (tr/m2) đường 13,5 (m) bao
tên
GELE

C61, ô 45, s= 80m, bán 55.5tr bao tên Hạ tầng,

C9 o 26 100m gia 55.5 vào tên gle

C14 o 32 100m ĐN gia 56.5 vào tên gle

- C14 ô 9 , S = 100 (m2) giá 55,5 (tr/m2) bao tên GELE


- C61 ô 27,28 , S = 80 (m2) giá 60 (tr/m2) bao tên ha
tang .


- C22 ô 3, 4 ,5 S = 160 (m2) giá 44,6 (tr/m2) bao tên ha
tang .


- C53 ô 19, 20 S = 120 (m2) giá 45,5 (tr/m2) bao tên ha
tang .


C53 0,1214,20 S=120 BAN 48TR\M2KY VOI GELE

- C14 ô 9, S = 100 (m2) giá 54 (tr/m2) bao tên geleximc

- C40 ô 4, S = 114 (m2) giá 51(tr/m2) bao tên geleximco.


- C3 ô 56, S = 120 (m2) giá 57(tr/m2) bao tên geleximco.


C14 o 32 ..100m DN gia ..........55.5

C63 O9 GIA 50TR/M2 UY QUYEN DT 100M2

C61 O17 GIA 53TR/M2 KO BAO VAO TEN DT 100M2

- C14 ô 32, S = 100 (m2) huong Dong Nam giá
55,5 (tr/m2)bao tên geleximco. (Xuan)

C36 ô 42, S = 80 (m2) huong Dong Nam giá 55 (tr/
m2)bao têngeleximco. (Xuan)

C39 ô 30, S = 114 (m2) duong 25m giá 74 (tr/m2)bao
tênBao son. (Xuan)

- C24 ô 5, S = 200 (m2) giá 55 (tr/m2) bao
têngeleximco cach 1 o ra duong LTT (Xuan)

C53 – ô 11: dt=120m2, giá 43tr/m2,vào tên gle (Xuân)

C47 ô 15, S = 80 ( m2) giá 55 (tr/m2) bao
têngeleximco. (Xuan)

C57 ô 9, S = 75 (m2) giá 51,5 (tr/m2)bao têngeleximco.
(Xuan)

C63 ô 10, S = 100 (m2) giá 50,5 (tr/m2)bao
têngeleximco. (Xuan)

- C49 ô 15, S = 80 (m2) giá 58 UQ, 60 (tr/m2)
baotêngeleximco. (Xuan)

C14 – ô 32: dt=100m2, gias55,5tr/m2,vào tên gle

C53 – ô 11: dt=120m2, giá 43tr/m2,vào tên gle

C24 – ô 5: dt=200m2, giá 55tr/m2,vào tên gle

C53 - ô 17 và 18 vào tên với hạ tầng giá chu thu 44,5

Khu D
- D9 ô 10 , S = 120 (m2) giá 46 (tr/m2) bao tên GELE .


- D6 ô 4 , S = 120 (m2) giá 45,5(tr/m2) bao tên GELE .

-

- D9 ô 10 , S = 120 (m2) giá 46 (tr/m2) bao tên GELE .


- D6 ô 4 , S = 120 (m2) giá 45,5(tr/m2) bao tên GELE .


D42 o 15 khu D gia 46 bao ten

D14 Ô 25 VT Ha tang giá 44 bvt - chính chủ

D14 ô 32 vt bảo sơn giá 44 đường 13,5m S= 120m2 hương Đông bao vào
tên

- D6 ô 49, S = 108 (m2) giá 51,5 (tr/m2) bao tên
geleximco.

- D6 ô 18, S = 120 (m2) giá 47 (tr/m2) bao tên geleximco


- D4 ô 18, S = 120 (m2) giá 54 (tr/m2) bao tên geleximco


D42 o 15,16 gia chu thu 45.5

D6 o 35 gia .....................56

- D22 ô 14, S = 160 (m2) canh o goc nhin vuon hoa giá
41,5 (tr/m2) baotêngeleximco. (Xuan)

D21 – ô 15dt=170m2, duong 13,5m2 mat tien 10m bán 45tr/m2 vào tên gle
(Xuân)

- D41 ô 3,4,5,6, S = 200 (m2) giá 42 (tr/m2) bao
têngeleximco. (Xuan)

D47 ô 2 giá 44 (tr/m2) bao tên geleximco. (Xuan)

- D6 ô 49, S = 108 (m2) giá 52 (tr/m2) bao
têngeleximco. (Xuan)

D21 – ô 15dt=170m2,bán 45tr/m2 vào tên gleKhu Đô Thị nằm trên mặt đường Lê Trọng Tấn nằm tại huyện Hoài Đức và hai bên đường Lê Trọng Tấn thành phố Hà Đông. Sát đường Láng Hòa Lạc. Cách Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia 5,5 Km. Gần Khu đô thị Nam An Khánh, Thiên đường Bảo Sơn, Bắc An Khánh, có Trung Tâm thương mại, tòa nhà cao cấp.Hãy lựa chọn để sở hữu lô đất đẹp nhất giá rẻ nhất tại Lê Trọng Tấn –Geleximco, và liên hệ ngay với mình: Mss. Xuân - ĐT: 098.909.1796 - 0936316228
Email: thanhxuan_design@yahoo.com.vn hoặc www.datre.vn
www.DatRe.vn
www.DatGeleximco.com
nguon :