Chinh chủ can bán lk1 ô 14 cienco5 me linh dt 100m giá 19,5tr/m2 cc bao vào tên
-lk 14- ô góc gđ 2 dt 100m2 giá 16,3tr/m2 cc uy quyền
Liên hệ Tho 0972.305.842 Gmail letho1209@gmail.com