CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN - LỄ HỘI ĐẦU NĂM 2011

STT
NỘI DUNG

THỜI GIAN

1
Hà Nội – Chùa Hương

1 N
2
Hà Nội-Đền bà chúa Kho-Chùa Dâu-Chùa Bút Tháp

1 N
3
Hà Nội-Đền Nguyên phi Ỷ Lan-Chùa Dâu-Đền Đô-Chùa Phật Tích-Đền bà Chúa Kho

1 N
4
Hà Nội-Chùa Thầy-Chùa Tây Phương-Chùa Mía

1 N
5
Hà Nội-Chùa Trầm-Chùa Trăm Gian

1 N
6
Hà Nội-Đền Và-Chùa Mía-Chùa Trầm-Trăm Gian

1 N
7
Hà Nội-Thiền Viện Trúc Lâm-Tây Thiên

1 N
8
Hà Nội-Thiền Viện Trúc Lâm-Tây Thiên-Tam Đảo

2 N
9
Hà Nội-Tam Đảo

1 N
10
Hà Nội-Đền Trần-Phủ Giầy-Cổ Lễ

1 N
11
Hà Nội-Đền Trần-Phổ Minh-Cổ Lễ

1 N
12
Hà Nội-Chợ Viềng-Phủ Giầy-Cổ Lễ-Đền Trần

2 N
13
Hà Nội-Đền Mẫu Âu Cơ-Đền Hùng

1 N
14
Hà Nội-Đền Hùng-Đền Sóc-Chùa Non Nước

1 N
15
Hà Nội-Côn Sơn-Kiếp Bạc

1 N
16
Hà Nội-Côn Sơn-Kiếp Bạc-Cửa Ông-Yên Tử

2 N
17
Hà Nội-Yên Tử-Hà Nội

1 N
18
Hà Nội-Yên Tử -Cửa Ông-Tuần Châu

2 N
19
Hà Nội - Tam Cốc - Bích Động - Phát Diệm

1 N
20
Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc-Chùa Bái Đính

2 N
21
Hà Nội-Chùa Bái Đính-Tràng An

1 N
22
Hà Nội-Lạng Sơn-Đền Mẫu-Chợ Đông Kinh

1 N
23
Hà Nội-Lạng Sơn-Đền Mẫu-Tân Thanh

2 N
24
Hà Nội-Chùa Bái Đính-Tam Cốc

1 N


Liên hệ: Ms Hiên: 0934.280.887
Yahoo: hien_vptour
Skype: hienvptour
Email: hienptvptour@gmail.com