Công ty TNHH TM & DV Giang Long
Quốc lộ 91 – Bình Đức – Tp.Long Xuyên – An Giang.
ĐT: 076 3 60 18 19 – Fax: 076 3 958 137 hoặc 0988 77 99 39 (Nam)
Mail: phuongnamagg@gmail.com - gilofish@gmail.com
Chuyên cung cấp:
1. Bột cá: 50 % - 55 % - 58% - 60% đạm
2. Mỡ cá : AV < 3 và AV < 5