Liền kề cienco 5 mê linh, liền kề - biệt thự cienco 5 mê linh

Liền kề cienco 5 mê linh, liền kề - biệt thự cienco 5 mê linh, liền kề cienco 5 mê linh, liền kề - biệt thự cienco 5 mê linh, liền kề cienco 5 mê linh, liền kề - biệt thự cienco 5 mê linh, liền kề cienco 5 mê linh, liền kề - biệt thự cienco 5 mê linh, liền kề biệt thự cienco 5 mê linh
LK4 ô 39, S = 100m2
LK 16 ô số 4, S = 100m2
LK 12 ô 32, S = 100m2
LH. Chị Ánh: 0975.60.80.82/ 0989.67.99.55</B>