Bán chung cư AZ Vân Canh
CT1, A1: Có các căn sau: 2702, 2703, 2706, 2803, 2004, giá gốc 11 triệu
A2: Có các căn sau: 2703
B2: Có các căn sau: 1306, 2507
D2: Có các căn sau: 2902, 2903
Giá bán rất hợp lý, mọi thông tin xin mời lien hệ Ngọc Minh 0948851166