Bán chung cư AZ Thăng Long tòa 35 tầng
Tầng 29: Diện tích 88,8m, Căn 1, 2, 6, 8, 11, 12
Tầng 7: Diện tích 88,8m, Căn 1, 2, 5, 6, 11, 12
Tầng 7: Diện tích 64m, Căn 3, 4
Tầng 9: 88,8m, căn 2,8,11
Tầng 8: Bán cả sàn diện tích 944m, mỗi sàn 12 căn.
Giá bán hợp lý, mọi thông tin xin mời lien hệ Ngọc Minh 0948851166