Victoria văn Phú, tòa V1 Văn Phú hà Đông, bán căn hộ Victoria tòa V2 ký trực tiếp chủ đầu tư Văn Phú Invest

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú _INVEST
Đang giao dịch các tòa : V1; V2

Tầng 6 căn 02: S= 115,20m2
04: S= 95,2m2
06: S= 117m2
Tầng 15 căn 12: S= 115m2
09: S= 95,2m2
10: S= 95,2m2
01: S= 95,2m2
Tầng 16: căn 01: S= 115,20m
02: S= 115,20m2
03: S =95,2m2
04: S= 95,2m2
06: S= 117m2
Ngoài ra còn một số tầng sau: Tầng 18, tầng 21; tầng 22, tầng 23, tầng 25
Giá gốc: 17 triệu
Giá bán: giá gốc + chênh hợp lý
MS Khánh Vân: 01694333555/ 091 440 2332</B>