SERVER and Workstation


Spare Part cho Server và Worksatation (thay thế, nâng cấp)

Tư vấn và cung cấp giải pháp LAN, WAN, Storage, SAN

Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp, bảo trì , cho thuê SERVERProcessor (Vi xử lý)
*** Xeon socket 603: (warranty 3 months)

- Xeon DP 2.2GHZ /400/512KB gía : Call
- Xeon DP 2.4GHZ /400/512KB gía : Call
- Xeon DP 2.8GHZ /400/512KB gía : Call
- Xeon MP 2.8GHZ /400/2MB gía : Call

*** Xeon socket 604: (warranty 1 year)

Xeon 2.4GHZ / 512KB / 533 FSB Gía : Call
Xeon 2.8GHZ / 512KB / 533 FSB Gía : Call
Xeon 3.06GHZ / 512KB / 533 FSB Gía : Call
Xeon 3.2GHZ / 1MB / 533 FSB Gía : Call
Xeon 2.8 GHZ / 512KB / 800 FSB Gía : Call
Xeon 3.0 GHZ / 1MB / 800 FSB Gía : Call
Xeon 3.0 GHZ / 2MB / 800 FSB Gía : Call
Xeon 3.2 GHZ / 1MB / 800 FSB Gía : Call
Xeon 3.2 GHZ / 2MB / 800 FSB Gía : call

Xeon 3.4 GHZ / 1MB / 800 FSB Gía : Call
Xeon 3.6 GHZ / 2MB / 800 FSB Gía : Call

*** Xeon socket 771:
(warranty 1 year)

Xeon Dual core E5050 (dual core 3GHZ / 667MHZ / 2MB) , Gía : Call
Xeon Dual core E5133 (dual core 2GHZ / 800MHZ / 4MB) Low voltage , Gía : Call
Xeon Dual core E5120 (dual core 1.86GHZ / 1333MHZ / 4MB), Gía : Call
Xeon Dual core E5130 (dual core 2.0GHZ / 1333MHZ / 4MB),, Gía : Call
Xeon Dual core E5140 (dual core 2.33GHZ / 1333MHZ / 4MB), Gía : Call
Xeon Dual core E5150 (dual core 2.66GHZ / 1333MHZ / 4MB) , Gía : Call
Xeon Dual core E5160 (dual core 3.0GHZ / 1333MHZ / 4MB), Gía : Call
Xeon Quad core E5310 (quad core 1.6GHZ / 1066HZ / 8MB), Giá: Call
Xeon Quad core E5320 (quad core 1.86GHZ / 1066HZ / 8MB), Giá: Call
Xeon Quad core E5335 (quad core 2.0GHZ / 1333MHZ / 8MB) Giá: Call
Xeon Quad core E5345 (quad core 2.33GHZ / 1333MHZ / 8MB) Giá: Call
Xeon Quad core E5410 (quad core 2.33GHZ / 1333MHZ / 12MB) Giá: Call

** Upgrade kit CPU 2 : (warranty 1 year) – Gía tốt

- Kit upgrade CPU 2 for IBM Xseries X3400, X3500, X3650: Xeon Dual core / Quad core

- Kit upgrade CPU 2 for IBM Xseries X3550: Xeon Dual core / Quad core

Có nhiều loại (tùy Part number), call
- Kit upgrade CPU 2 for IBM Blade Center HS21: Xeon Dual core / Quad core
- Kit upgrade CPU 2 for HP Proliant ML150 G3, ML150 G5 : Xeon Dual core / Quad core
- Kit upgrade CPU 2 for HP Proliant ML350 G5 : Xeon Dual core / Quad core
- Kit upgrade CPU 2 for HP Proliant ML370 G5 : Xeon Dual core / Quad core
- Kit upgrade CPU 2 for HP Proliant DL380 G5 : Xeon Dual core / Quad core

- Kit upgrade CPU 2 for HP Proliant DL140 G3: Xeon Dual core / Quad core

Xeon Dual core / Quad core

- Kit upgrade CPU 2 for HP proliant ML150 , ML350 G4 (G4P), ML370 G4, DL380 G4

Xeon SK 604, 800MHZ FSB / cache 1MB, 2MB

- Upgrade kit Xeon 3.06 ghz/512KB/533 FSB, cho HP Proliant ML350 G3, ML370 G3, DL380 G3

Gía : Call (warranty 1 year)

- Upgrade kit Xeon 3.2 ghz/1MB/533 FSB, cho HP Proliant ML350 G3, ML370 G3, DL380 G3

Gía : Call (warranty 1 year)

- Upgrade kit Xeon 2.4 ghz / 512KB / 400FSB cho IBM Xseries 225, 235 ,345, 360, 440, 255

Gía : Call (warranty 1 year)

- Upgrade kit Xeon 2.8 ghz / 512KB / 400FSB cho IBM Xseries 225, 235 ,345, 360, 440, 255

Gía : Call (warranty 1 year)

- Upgrade kit Xeon 2.8 ghz / 512KB / 533FSB cho IBM Xseries 225, 235 ,345, 360, 440, 255

Gía : Call (warranty 1 year)

- Upgrade kit Xeon 3.06 ghz / 512KB / 533FSB cho IBM Xseries 235 ,345, 360, 440, 255

Gía : Call (warranty 1 year) New in box### RAM - Memory ( warranty 1 year)* SDRAM -PC133R ECC reg 1GB, Gía: Call
* Infenion PC1600 ECC Reg (512MB), Gía : Call
* Infenion PC1600 ECC Reg (1GB), Gía : Call
* IBM- PC2100R ECC Reg (1GB) , no box – like new , Gía : Call

OPT: 33L5039 (FRU: 09N4308; S/N: 38L4031)

* HP – PC2100R ECC Reg (1GB) , no box – like new , Gía : Call
P/N: 261585-041

* IBM – PC2100R ECC reg (2GB) no box – like new , Gía : Call
* HP – PC2100R ECC reg (2GB) no box – like new , Gía : Call
* MT, Infenion PC2700R (1GB) , Gía: Call
* IBM – PC2700R (1GB); Gía: Call
* IBM – PC2700R (2GB); Gía: Call
* HP – PC2700R ECC Reg (512MB) P/N: 331561-041 , no box – like new Gía : Call
* HP – PC2700R (1GB); Gía: Call
* IBM – PC2700R (2GB) ; Gía: Call
* IBM- PC2-3200R ECC reg (1GB); OPT: 73P2866, FRU: 73P2870, S/N: 38L5093. Gía : Call
* IBM – PC2-3200R ECC reg (2GB); OPT: 73P2867; FRU: 73P2871; S/N: 38L5094. Gía : Call
* HP PC2-3200R ECC reg (1GB) ; Gía : Call
* HP PC2-3200R ECC reg (2GB) ; Gía : Call
* Axiom PC2-3200E ECC non reg (1GB); Gía : Call
* Axiom PC2-4200E ECC non reg (1GB); Gía : Call


(Ram sử dụng cho IBM Xseries 206/206M, v.v.)

* Samsung PC2-5300E ECC non reg (1GB) New ; Gía Call
(Ram sử dụng cho IBM Xseries X3100, X3200; HP ML310,v.v.)
* MT, Hynix, SamSung, Kingston, Infenion, Nanya Fully buffred

PC2-5300F ECC reg (1GB) ; Gía : Call

* MT, Hynix, SamSung, Kingston, Infenion, Nanya Fully buffred

PC2-5300F ECC reg (2GB) ; Gía : Call

* Kit IBM PC2-5300F ECC reg (512MB x 2) FRU: 39M5781; P/N: 38L5901 ; Gía : Call

* Kit new in box IBM PC2-5300F ECC reg (1GB x 2) FRU: 39M5784; P/N: 39M5785 ; Gía : Call

* Kit new in box IBM PC2-5300F ECC reg (2GB x 2) FRU: 39M5790; P/N: 39M5791 ; Gía : Call

* Kit HP PC2-5300F ECC reg (1GB x 2); P/N: 398706-051; 416471-001 ; Gía : Call

* Kit new in box HP PC2-5300F ECC reg (2GB x 2); P/N: 398707-051; 397413-S21; Gía : Call


### Server / Workstation motherboard:** SuperMicro PDSME LGA 775 Intel 3010 ATX Server Motherboard - Retail

Gía : Call (warranty 1 year)

** INTEL Motherboard server chipset Intel 3000, (New in box)

Giá: Call ( warranty 1 year)
** INTEL Motherboard server S5000VSA, Dual LGA771 (New in box) 2 CPU Xeon dual core E5130 (2.0GHZ/4MB/1333MHZ)

Giá: Call ( warranty 1 year)

** INTEL Motherboard server S5000VSA, Dual LGA771 (New in box)

Giá: Call ( warranty 1 year)

** INTEL Motherboard server S5000PSL, Dual LGA771 (New in box) 2 CPU Xeon dual core E5130 (2.0GHZ/4MB/1333MHZ)

Giá: Call ( warranty 1 year)

** INTEL Motherboard server S5000PSL, Dual LGA771 (New in box)

Giá: Call ( warranty 1 year)

** INTEL Workstation Motherboard S5000XVN, Dual LGA771 (New in box) 2 CPU Xeon dual core E5130 (2.0GHZ/4MB/1333MHZ)

Giá: Call ( warranty 1 year)

** INTEL Workstation Motherboard S5000XVN, Dual LGA771 (New in box)

Giá: Call ( warranty 1 year)

** TYAN Workstation Motherboard S2696 Tempest i5000XT Dual LGA771 (New in box)

Giá: Call ( warranty 1 year)

** INTEL Motherboard server SE7520AF2, Dual LGA604 (New in box)

Giá: Call ( warranty 1 year)

** INTEL Motherboard server SE7520BD2, Dual LGA604 (New in box)

Giá: Call ( warranty 1 year)

# HP ML530 G2 server board (bus 400MHZ) P/N: 233959-001 (used-like new)

Gía : Call (BH 1năm)

# HP ML330 G3 server board (bus 533MHZ) P/N: 324709-001 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# HP ML350 G3 server board (bus 533MHZ) P/N: 322318-001 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# HP ML350 G3 server board (bus 400MHZ) P/N: 292234-001 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# HP ML370 G3 server board (bus 533MHZ) P/N: 316864-001 (used-like new)

Gía : Call

# HP ML370 G3 server board (bus 400MHZ) P/N: 290559-001 (used-like new)

Gía : Call

# HP DL380 G3 server board (bus 400MHZ) P/N: 289554-001 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# HP DL380 G3 server board (bus 533MHZ) P/N: 314670-001 (used-like new)

Gía : Call (BH 1năm)

# HP ML150 G2 server board (bus 800MHZ) P/N: 373275-001 ,370638-001 (used-like new)

Gía : Call

# HP ML350 G4 server board (bus 800MHZ) P/N: 365062-001 (used-like new)

Gía : Call

# HP ML370 G4 server board (bus 800MHZ) P/N: 408300-001 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# HP DL380 G4 server board (bus 800MHZ) P/N: 359251-001 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# HP DL380 G4 server board (bus 800MHZ) P/N: 359251-001 (new in box)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# HP ML370 G5 server board (bus 1333MHZ) P/N: 434719-001 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# IBM Xseries 206M server board P/N: 39R81760 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# IBM Xseries 235 server board (bus 533MHZ) FRU: 23K4458 , P/N: 71P8037 , 88P9753 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# IBM Xseries 226 server board (bus 800MHZ) FRU: 39Y8678, P/N: 26K8568 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# IBM Xseries 236 server board (bus 800MHZ) FRU: 32R1953, P/N: 39Y7118 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# IBM Xseries 365 server board, P/N: 73P7208 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

Memory Board

# HP System Memory Board ML530 G2 P/N: 233960-001 233959-001 (used-like new)

Gía : Call ( warranty 1 year)

# IBM Memory Board xSeries 260, 336, 460, MXE 460, X3800, X3850, X3950, X3950E ;

P/N: 41Y5000 (New in box)

Gía : Call (warranty 1 year)Riser board:

** HP Proliant DL380 G5 riser card ( P/N: 408786-001 ) ; (1) x8 slot , (2) x16 slots

Gía : Call (warranty 1 year)

** HP Proliant DL380 G5 riser card ( P/N: 410570-B21 ; 430442-001) ; (1) x16 slot , (2) PCI-X

Gía : Call (warranty 1 year)### Power supply: Warranty 1 year

- Dell PE 2800 Power Supply 930W, hotswap (used-like new), P/N: GD418, KD171, D3014 .Gía: Call
- Dell PE 1800 Power Supply 675W, hotswap (used-like new), P/N: FD732 .Gía: Call

- Dell PE 6650 Power Supply 900W, hotswap (used-like new), P/N: 086GNR.Gía: Call

- HP proliant ML370 G2/G3 Power Supply 500W, (P/N: 230993-001, 225075-001, 216068-002) . Gía : Call

- HP proliant ML350 G3 Power Supply, (P/N: 292237-001, 264166-001) . Gía : Call

- HP proliant ML330 G3 Power Supply 300W, (P/N: 324714-001). Gía : Call

- HP proliant ML530 G2 Power Supply (P/N: 231782-001 230822-001) : 600W. Gía : Call

- HP proliant DL380 G3 Power Supply (P/N: 313299-001, 194989-001) : 400W. Gía : Call

- HP proliant DL360 G4/G4p Power Supply (P/N: 361392-001 325718-001,354587-B21) : 460W. Gía : Call

- HP proliant DL380 G4/G4p Power Supply (P/N: 321632-001; 406383-001) : 575W. Gía : Call

- HP proliant DL380 G5/ML370 G5 , ML370 G5 Power Supply (P/N: 379123-001; 399771-B21) . 1000W. Gía : Call

- IBM Xseries X3650 Redudunt Power Supply (P/N: 40K1905 ) : 835W . Gía: Call

- IBM Xseries X345 Redudunt Power Supply (P/N: 49P2166 ; 49P2167; 49P2033 ) : 350W . Gía: Call

- IBM Xseries X235 Redudunt Power Supply (P/N: 49P2178) : 660W . Gía: Call

- IBM Xseries X235 Redudunt Power Supply (P/N: 49P2038) : 560W . Gía: Call

- IBM Xseries X225 Power Supply (P/N: 49P2042; 49P2041) : 425W . Gía: Call

- IBM Xseries X225 Redudunt Power Supply (49P2167) : 514W . Gía: Call

- IBM Xseries X226 Power Supply (P/N: 39Y7277; 24R2660; ..) : 530W . Gía: Call

- IBM Xseries X206 / X206M Power Supply (P/N: 24R2666 ..) : 400W . Gía: Call

- Intel Server Power Supply : SC5300, SC5400 SR2400, SR1400, SR1550, vvv (call)

HP XW8000 Power Supply . Gía : Call

HP XW8200 Power Supply . Gía : Call

HP XW8400 Power Supply . Gía : Call

HP XW9300 Power Supply . Gía : Call### Hard drive :* HP SCSI 15K U320, 73GB P/N: 356914-002 (New open box)

Gía : call (warranty 1 year)

SCSI hotswap 10K, U320 , 36GB ; Gía : call (warranty 3 months)

SCSI hotswap 10K, U320, 73GB, Gía: call (warranty 3 months)

SCSI hotswap 10K, U320, 146GB , Gía : call (warranty 3 months)

SCSI hotswap 15K, U320, 146GB , Gía: call (warranty 3 months)

SCSI hotswap, U320, 300GB , Gía: call (warranty 3 months)

SAS 10k/15k –
Fujitsu, Maxtor ,Seagate Cheetah , Hitachi, IBM, HP

( Warranty 1 year )SAS 3.5”, 10K /146GB , Maxtor Atlas 10K V (New) , Gía : call

SAS 3.5”, 15K / 147GB,
Fujitsu– MAX3147RC (New), Gía : call

SAS 3.5”, 10K / 300GB, Maxtor Atlas 10K V (New), Gía : call

IBM SAS 3.5” 15K / 146GB, P/N: 40K1044 , (New), Gía: call

IBM SAS 3.5” P/N: 41Y8421 – 147GB/10K (New) Gía: call

IBM SAS 3.5” P/N: 40K1047 - 300GB 10K, Used- Gía: call

IBM SAS 2.5” 146.8GB/10K P/N: 43X0824 / 43X0825 (New) Gía: call

HP SAS 2.5” 72GB/10K P/N: 375696-002 ( New) , Gía: call### Tray- Caddy :* IBM Tray (Caddy) 3.5” Xseries IBM SCSI . Gía: call

* IBM Tray (Caddy) 3.5” SAS/sata Xseries X3200 ,X3400, X3500, X3650 - IBM SAS (P/N: 22R5057) . Gía: call

* IBM Tray (Caddy) 2.5” SAS/sata Xseries - IBM . Gía call

* HP Tray (Caddy) 3.5” SAS/sata P/N 373211-001 HP Proliant DL320, DL360, ML150,ML110,

HP StorageWork ; …… Gía: call* Intel Tray (caddy) Intel server . Gía: call

### Raid controller: (Warranty 1 year)


** IBM SCSI-ADAPTEC 29160LP (used-like new) FRU 06P2215 P/N: 09N4212. Gía : call

** IBM SCSI-ADAPTEC 29320LP (New in box) P/N: 39R8743. Gía : call

** IBM ServeRAID 4M ,cache 64MB P/N: 37L6080 37L7258 (used). Gía : call

** IBM severRAID 5i (used) ; P/N: 02R0970 - 25P3492 -32P0016. Gía : call

** IBM severRAID 6i (used – like new) P/N: 71P8595 - 71P8627. Gía : call

** IBM severRAID 6i (new in box)_ P/N: 71P8595 - 71P8627. Gía : call

** IBM severRAID 6i 39R8793 ; 13N2190 ; 13N2195

** IBM severRAID 6M, cache 256MB (used – like new) P/N: 02R0988. Gía : call

** IBM severRAID 6M, cache 128MB (used – like new) P/N: 39R8815 -13N2197. Gía : call

** IBM severRAID 7t (part 71P8648, 2004 and 39R8805

** IBM severRAID 7k (part 71P8642, 2004 and 39R8800, 2006)

** HP SCSI-ADAPTEC 29160LP (used-like new). Gía : call

** HP SCSI U320-LSI22320 (used-like new).P/N: 268351-B21 272653-001. Gía: call

** HP Smart array 641 (used – like new) P/N: 291966-B21 ;305414-001. Gía : call

** HP Smart array 641 (ultra 320) P/N: 291966-B21 ;305414-001. Gía : $120 - (New in box)

** BBWC 128MB for HP Smart array 641 / 642 / E200. P/N: 351518-001 ; 351580-B21. Gía: call (warranty 1 year)

** HP 3.6V Ni-MH Battery for Smart Array 641 / 642 / E200. P/N: 307132-001 ; 274779-001. Gía : call usd (warranty 1 year)

** HP Smart array 6402 , cache 128MB (used – like new) P/N: 309520-001 273915-B21. Gía : call usd

** BBWC 128MB battery for HP Smart array 6400 / 6402, P/N: 309521-001. Gía: call usdSAS / SATA Raid controller Cable SAS/SATA

** IBM Serveraid 8i (P/N: 39R8729 ; 13N2227 - Fru 39R8731 ) , SAS, dùng trong IBM xSeries 206M, 260, 306M, 366, 460, 460-MXE, X3850, X3950, X3950E (New in box)

Gía : call usd (BH 01 năm)** IBM Serveraid 8k (P/N: 25R8064) (New in box). Gía : call

** IBM ServeRAID-8K SAS controller BATTERY (P/N: 25R8088), Gía : call

** IBM ServeRAID-8s Part: 39R8765

** HP smart array P400 (512MB) (P/N: 411064-B21) , Rai 0,1,5,6,10 SAS, PCI Express x8; Gía : call usd (BH 01 năm)

** HP smart array P400i (256MB) (P/N: 399550-B21; 412206-001) , Rai 0,1,5,.. SAS; Gía : call usd (BH 01 năm)

** HP smart array P600 /256MB (P/N: 337972-B21) ,Raid 0,1,5,6,10 SAS, PCI-X; gía : 2 call usd (BH 01 năm)

** HP smart array E200 (P/N: 412799-001) ,Raid 0,1,0 1 SAS, gía : call usd (BH 01 năm)

** HP smart array E200/128MB BBWC ,Raid 0,1,0 1, 5 ( BBWC 128MB) SAS, gía : call usd (BH 01 năm)

** HP Smart Array E200i Controller, integrated SAS (399548-B21, 412205-001) , SAS, gía : call usd (BH 01 năm)

** BBWC 128MB for HP Smart array 641 / 642 / E200. P/N: 351518-001 ; 356272-001. Gía: call usd (warranty 1 year)

** HP 3.6V Ni-MH Battery for Smart Array 641 / 642 / E200, 6i P/N: 307132-001 ; 274779-001. Gía : call (warranty 1 year)

** Kit BBWC 128MB for HP Smart array 641 / 642 / E200 AND HP 3.6V Ni-MH Battery ( 351580-B21)

** BBWC 256MB for HP Smart array P400. P/N: 405836-001 . Gía: call (warranty 1 year)

** BBWC 512MB for HP Smart array P400. P/N: 405835-001 . Gía: call (warranty 1 year)

** HP 4.8V Ni-MH Battery for Smart array P400, P600, P800; P/N 381573-001; 398648-001. Gía : call usd (warranty 1 year)** LSI Serial SAS Raid Card Controller ( LSISAS1068) , PCI-X to 8-port 3 Gb/s SAS , Gía : call usd

** Adaptec AAR-2610SA (Sata Raid controller 6 port, raid 0,1,5 ; Cache buffer 64MB), Gía : call usd

** 3Ware Escalade 9500S-12 , cache 128MB, 12 port, raid 0,1,5,10,50, up to over 4TB , Gía call usd

Cable SAS to SAS : P/N: 361316-009 ( 393275-001) sử dụng cho HP proliant ML310G3, ML150G3, v.v… Gía : call usd (warranty 1 year)

HP SAS/SATA 4-Port Cable 430479-B21. Gía : call usd (warranty 1 year)Network Adapter : Bảo hành 1 năm* 1 Port 1Gb

Network interface card (NIC) HP (P/N: 398754-001; 398650-001) PCIe 1X : 10/100/1000. Gía : call usd

NIC IBM PRO 1000GT ( FRU: 39Y6106 ) , PCI-X , 1Gb. Gía : call usd

NIC IBM PRO 1000XT ( FRU: 22P6805; 22P6818 ) , PCI-X , 1Gb. Gía : call usd

NIC Compaq NC7770 (P/N: 284848-001; 284885-003) , PCI-X , 1Gb. Gía : call usd

NIC Intel PRO/1000MT (PWLA8490MT), PCI-X, New. Gía : call usd

NIC Intel PRO/1000XT (PWLA8490XTL), PCI-X, New. Gía : call usd* Dual (2) Port 1Gb

NIC Intel PRO/1000MT (PWLA8492MT), PCI-X, New. Gía : call usd

HP NC7170 (P/N: 313559-001 ; 313586-001 ) PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter 1Gb. Gía: call usd

Sun Silicom PEG2 PCI-Express x4 Dual Port Gigabit Server Adapter (New) Gía : call usd

Intel PRO/1000 PT Quad Port Bypass Server Adapter PCI Express x4 ( EXPI9014PTBLK ) Gía : call usd

* Quad (4) Port 1Gb

NIC Intel Pro/1000 MT Quad Port Server Adapter (PWLA8494MT), PCI-X,. Gía : call usd* Fiber Network adapter

Nic Fiber Optical 1GB. Gía : call usd

* HBA Fiber adapter (1/2Gb):

LSI, Qlogic, v.v. Gía : call usdSwitch , Router , Modem :

Cisco mới chính hãng, part cho Cisco, gía rất tốt. Liên hệ để đặt hàng

Cisco Router 2610 (used) ; Flash 16MB, Ram 32MB Gía call usd ( BH 1 tháng)

Cisco Router 2610XM (used) ; Flash 16MB, Ram 32MB Gía call usd ( BH 1 tháng)

Cisco Router 2611 (used) ; Flash 16MB, Ram 32MB Gía call usd ( BH 1 tháng)

3COM Business-Class ADSL 3030 Router 3C13630 (new in box), Gía: call BH 1 năm.

Juniper NETSCREEN 5GT NS-5GT-001 VPN, Firewall, enterprise class. Gía: call (Used), Gía: call (New in box). BH 1năm.

CISCo SWITCH2950T-24 24port 10/ 100 2port 1G giá call bh 3 tháng.----------------------------- Graphic card -------------------------## PCIe 1X : Quadro NVS 440 (128MB DDR3, s/p 4 monitor)

Gía : call ( bảo hành 03 tháng )

## PCI 32bit : Quadro NVS 400 (64 Mb, sp 4 monitor)

Gía : call ( bảo hành 03 tháng )

AGP 3Dlabs Wildcat 5110, Gía : call (bảo hành 03 tháng)

AGP 3Dlabs Wildcat 6110 ; Gía : call (bảo hành 03 tháng)

AGP 3Dlabs Wildcat 7110; Gía : call (bảo hành 03 tháng)

PCI-express 16X: 3Dlabs Wildcat Realizm 800 ; Gía : call (bảo hành 03 tháng)

PCI-e Quadro FX3400 Gía : call ( bảo hành 03 tháng )