Khi sử dụng phần mềm CorelDRAW chắc các bạn đều hiểu ngoài việc sử dụng tốt phần mềm thì bộ dữ liệu đi kèm hỗ trợ thiết kế là vô cùng quan trọng. Trong quá trình làm việc nhiều năm tôi đã thu thập được một số dữ liệu quý, quan trọng được biên tập và đưa vào 4 đĩa CD có tổng dung lượng hơn 2 GB. Bạn nào có nhu mua sử dụng vui lòng liên hệ.
Trần Vũ
ĐC: Mễ Trì (gần bến xe Mỹ Đình) – Từ Liêm – Hà Nội
ĐT: 0973928989 Email: intranvu@gmail.com
Đĩa CD1: Gồm 18 Folder
1. CHU LONG
Gồm: 311 file các loại chữ *****g khác nhau
Ví dụ 1 file
Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.

2. HOA CAC LOAI
Gồm: 948 file
Ví dụ 1 file
Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.

3. CHU
Gồm 200: file
Ví dụ 1 file
Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.

4. DAM RUOC
Gồm: 6 file
Ví dụ 1 file
Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.

5. LONG DEN
Gồm: 3 file tổng hợp
Ví dụ 1 file


6. GIAY KHEN
Gồm 18: file
Ví dụ 1 file


7. RONG PHUNG
Gồm: 163 file
Ví dụ 1 file


8. FONT THIET KE
Gồm: 2341 font đẹp vô cùng cần thiết trong thiết kế
9. LY RUOU
Gồm: 4 file tổng hợp
Ví dụ 1 file


10. HOA TIET TRANG TRI GOC
Gồm: 8 file tổng hợp
Ví dụ 1 file


11. LICH
Gồm: 4 file tổng hợp
Ví dụ 1 file


12. HOA VAN DAN TOC
Gồm: 19 file tổng hợp
Ví dụ 1 file
Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc.
13. DAU – RE
Gồm: 16 file
Ví dụ 1 file

14. HOA CUOI
Gồm: 10 file
Ví dụ 1 file

15. BIA THIEP
Gồm: 39 file
Ví dụ 1 file

16. BO SUU TAP LO GO VIET NAM
Gồm: 139file
17. LO GO
Gồm: 240 file
18. LO GO 2
Gồm: 58 file

Đĩa CD2: Gồm 21 Folder
17. HOA VAN CO
Gồm 7 file tổng hợp
18. HOC COREL
Có 18 bài học
19. TRAO NHAN
Gồm 22 file
20. CHU SONG HY
Gồm 409 file
21. XE O TO CAC LOAI
Gồm 26 file
22. TRAU CAU
Gồm 4 file
23. MAU THIEP CO BAN
Gồm 20 file
24. SO DO
Gồm 170 file
25. HOA VAN THIEP
Gồm 6 file
26. BO CAU – THIEN NGA
Gồm 16 file
27. ANH THIET BI LINH KIEN DIEN TU
Gồm 298 file
28. SAN PHAM MAU
Gồm 15 file
29. MAU THIET KE THIEP
Gồm 484 file
30. TRAI TIM
Gồm 27 file
31. SAN NEN – CHEN THANH
Gồm 15 file
32. HOA TIET TRANG TRI THIEP CUOI
Gồm 45 file
33. VECTOR TRUNG QUOC
Gồm 71 file
34. MAU LAM THIEP MUNG NAM MOI
Gồm 9 file
35. HOC NHANH COREL
36. TONG HOP
Gồm 40 file
37. CAC MAU THIET KE THIEP THUC TE
Gồm 84 file

Đĩa CD3: gồm 10 Folder
1. CHINA
Gồm 17 file
2. DIEU MUA
Gồm 3 file
3. GOC
Gồm 19 file
4. HOA VAN TRON
Gồm 192 file
5. KHAC
Gồm 2 file
6. KHUNG 2
Gồm 370 file
7. KHUNG KIEU
Gồm 61 file
8. MAU THIEP TAN GIA
Gồm 3 file
9. TRONG DONG
Gồm 30 file
10. VIEN
Gồm 35 file

Đĩa CD4: gồm 35 Folder
1. 12 con giap va cac vi sao
Gồm 228 file
2. Ao thuat
Gồm 109 file
3. Ban do 0
Gồm 237 file
4. Ban do 1
Gồm 16 file
5. Ban do 2
Gồm 6 file
6. Ban do 3
Gồm 284 file
7. Ban do 4
Gồm 75 file
8. Ban do 5
Gồm 81 file
9. Ban do 6
Gồm 5 file
10. Ban do 7
Gồm 77 file
11. Ban do 8
Gồm 12 file
12. Ban do 9
Gồm 20 file
13. Ban do 10
Gồm 408 file
14. Ban do 11
Gồm 77 file
15. Ban do 12
Gồm 52 file
16. Ban do ASEA
Gồm 171 file
17. Bo phan co the nguoi
Gồm 805 file
18. Chi tiet cac bo phan nguoi
Gồm 806 file
19. CHUA PHAN LOAI
Gồm 11 file
20. Con trung
Gồm 490 file
21. Huan huy chuong va huy hieu
Gồm 268 file
22. Mau quang cao nho
Gồm 664 file
23. May xay dung va o to
Gồm 467 file
24. MISC
Gồm 67 file
25. Nguoi va doi song
Gồm 47 file
26. Quan co va quan bai
Gồm 395 file
27. The gioi
Gồm 56 file
28. The thao
Gồm 394 file
29. Thuc pham
Gồm 2976 file
30. To roi
Gồm 1 file
31. Vat dung cua nghe thuat
Gồm 333 file
32. Vat dung trong nganh y te
Gồm 321 file
33. Vat dung gia dinh
Gồm 1589 file
34. Y te
Gồm 481 file
35. Y te 1
Gồm 280 file