Kỹ Năng Bán Hàng

Đối tượng học viên: Khóa học dành cho các nhân viên tiếp thị bán hàng, những cá nhân muốn phát triển trong lãnh vực bán hàng nhưng chưa qua các lớp đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Thời lượng: Khóa học được giảng dạy trong 2 ngày (7 giờ / ngày).
Mục tiêu khóa học

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho các học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để bán hàng thành công trong một môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh. Vào cuối khóa học, học viên có thể:
 • Xác định tiến trình, các tiêu chuẩn của các bước bán hàng và đặc tính của một người bán hàng thành công;
 • Thăm dò và xác định khách hàng tiềm năng và nhu cầu của khách hàng;
 • Trình bày lợi ích sản phẩm / dịch vụ;
 • Xử lý phản đối của khách hàng và kết thúc việc bán hàng;
 • Thực hiện 5 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin và có cấu trúc.
Khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:
 • Trình bày các thuật ngữ và khái niệm bán hàng theo nhu cầu
 • Xác định các yêu cầu và đặc tính của người bán hàng thành công
 • Xác định nhu cầu khách hàng
 • Chuẩn bị các câu lợi ích
 • Thực hiện được các kỹ thuật bán hàng
 • Đạt được các cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng
 • Hoạch định và chuẩn bị cho việc bán hàng một cách có hệ thống
 • Thực hiện 5 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin
 • Xác định thành tựu và những lãnh vực cần hoàn thiện để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp và thành công

Nội dung khóa học:

1 Giới thiệu bán hàng theo nhu cầu:
· Hệ thống bảy bước bán hàng
· Tiêu chuẩn của kỹ năng bán hàng
· Đặc tính của nhân viên bán hàng
· Nhu cầu của khách hàng

2 Các kỹ thuật bán hàng:
· Đặc tính và lợi ích sản phẩm
· Câu lợi ích
· Thăm dò
· Xử lý phản đối
· Kết thúc

3 Các bước bán hàng:
· Xác định khách hàng tiềm năng
· Sắp xếp cuộc hẹn
· Mục tiêu bán hàng
· Chuẩn bị bán hàng
· 5 bước bán hàng theo nhu cầu
·
4 Thực hành:
· Áp dụng các bước và các kỹ thuật bán hàng chuyên nghiệp
· Đánh giá và phản hồi thực hành
· Tổng kết

Phương pháp thực hiện:
Phương pháp đào tạo bao gồm diễn vai, thảo luận nhóm và thực hành.
Học viên: Chủ động tham gia các hoạt động trong lớp, thưc hành, đặt ra các câu hỏi, thắc mắc cần làm rõ trong lớp học.
Giảng viên: Trao đổi, giải thích, làm rõ, trả lời các câu hỏi, thắc mắc và tóm tắt các điểm chính của lý thuyết. Giảng viên sẽ dành thời gian nhiều cho các hoạt động thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm thực tiễn và thực hành tại lớp.

Xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO VIỆT
456 – 458 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1 – TP. HCM
Điện thoại: (08) 38 48 48 62 – Fax: (08) 38 48 48 61
Bùi Thị Huyền Trang - Điện Thoại: 0904 113 202
Email: trang.buithihuyen@vietleader.com.vn - Website: www.vietleader.com.vn