CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ VỮNG MẠNH

Đối tượng học viên :Nhân viên toàn công ty
Thời lượng: Chương trình được thực hiện trong 2 ngày và được tổ chức ngoài trời.
Số lượng học viên: Chương trình được thiết kế cho tất cả các cấp quản lý, các nhân viên cùng làm việc trong một tổ chức và trong công việc phải thường xuyên quan hệ, phối hợp với nhauChương trình được thiết kế cho tất cả các cấp quản lý, các nhân viên cùng làm việc trong một tổ chức và trong công việc phải thường xuyên quan hệ, phối hợp với nhau
Mục tiêu khóa học :


Chương trình được thiết kế nhằm mục đích xây dựng và phát triển tinh thần làm việc trong đội. Vào cuối chương trình, học viên có thể:
  • xác định được các yếu tố nền tảng về làm việc trong đội;
  • nhận thức được sự khác nhau giữa “nhóm” và “đội”;
  • xác định được các yếu tố then chốt của một đội thành công;
  • xác định được giai đoạn phát triển của đội tại nơi làm việc và các hành động phát triển đội;
  • nhận thức và áp dụng các hình thức giao tiếp khác nhau trong đội (xử lý thông tin, chia sẻ thông tin và các kênh thông tin);
  • nhận thức được cách làm việc với nhau trong đội, thay đổi các hành vi tại nơi làm việc nhằm mục đích hoàn thiện và trở thành một thành viên hữu ích trong đội;
  • vui, thoải mái và hiểu biết tính cách của nhau hơn.
Nội dung khóa học:
1. Chào mừng

· Phát biểu của đại diện công ty

· Mục tiêu chương trình

· Kế hoạch chương trình

· Các nguyên tắc, quy ước trong các hoạt động và học tập


2. Hình thành Đội

· Tạo bầu không khí thoải mái giữa các thành viên

· Khởi xướng tinh thần thi đua giữa hai đội


3. Đặc điểm của một đội thành công

· Nhận thức được các yếu tố then chốt trong việc hoạch định, ủy thác và hướng dẫn thành công

· Khai thác tính hợp tác bên trong đội

· Học cách giao tiếp trong quá trình thực hiện công việc

· Đội và thành viên của đội


4. Các giai đoạn phát triển của đội

· Giải thích sự khác nhau về một nhóm và một đội

· Xác định các giai đoạn hình thành và phát triển đội và nhận thức được giai đoạn phát triển đội

· Nhận thức được các đặc điểm từng giai đoạn của đội và các vấn đề có thể nảy sinh trong từng giai đoạn cụ thể

· Các yếu tố xây dựng nên một đội năng động


5. Sự tin cậy & mâu thuẫn

· Khám phá những vấn đề của sự tin cậy

· Cách ngăn chặn mâu thuẫn

· Tầm quan trọng của ý tưởng “Toàn đội” nơi mỗi thành viên trong đội


6. Làm việc trong đội & giao tiếp

· Nhận ra người khác / đội khác có các giá trị khác nhau

· Nhận ra tầm quan trọng của giao tiếp để khắc phục mâu thuẫn / hiểu lầm


7. Sáng tạo & sáng kiến

· Sáng tạo & sáng kiến

· Phát triển tính sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề

· Khai thác các mô hình giao tiếp


8. Phối hợp làm việc & Vai trò của người đội trưởng

· Kế hoạch dự phòng và yếu tố bất ngờ

· Thừa nhận vai trò người đội trưởng trong đội


9. Kế hoạch & phối hợp

· Chiến lược thực hiện theo kế hoạch

· Điều khiển và phối hợp tồn đội theo mục tiêu đã định

10. Mục tiêu & phối hợp

· Xây dựng mục tiêu theo chiến lược

· Xây dựng giải pháp triển khai theo chiến lược đã định

· Tính toán nguồn lực để thực hiện


11. Sáng tạo & phối hợp nguồn lực

· Vai trị tích cực của cá nhân

· Khả năng sáng tạo theo tình huống và giải quyết vấn đề


12. Mục đích & mục tiêu của đội

· Nhận thức được sự cống hiến của đội

· Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cống hiến cá nhân


13. Mục tiêu & phối hợp

· Xây dựng mục tiêu theo chiến lược

· Xây dựng giải pháp triển khai theo chiến lược đã định

· Tính toán nguồn lực để thực hiện.


Phương pháp thực hiện:
Phương pháp giảng dạy chủ yếu là thông qua các loại hình hoạt động, trò chơi khác nhau và thảo luận sau mỗi hoạt động đề giúp học viên tự thấu cảm và nhận ra những yếu tố cần thiết cho một đội ngũ năng động và thành công. Mỗi học viên được yêu cầu phải linh hoạt, năng động trong quá trình học tập.

Xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO VIỆT
456 – 458 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1 – TP. HCM
Điện thoại: (08) 38 48 48 62 – Fax: (08) 38 48 48 61
Bùi Thị Huyền Trang - Điện Thoại: 0904 113 202
Email: trang.buithihuyen@vietleader.com.vn - Website: www.vietleader.com.vn