XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

Đối tượng học viên: Nhân viên toàn thể công ty
Thời lượng: Chương trình được thực hiện trong 1 ngày và được tổ chức ngoài trời.
Số lượng học viên: Tối đa 20 người
Mục tiêu khóa học:
Chương trình được thiết kế nhằm mục đích xây dựng và phát triển tinh thần làm việc trong đội. Vào cuối chương trình, học viên có thể:
· xác định được các yếu tố nền tảng về làm việc trong đội;
· nhận thức được sự khác nhau giữa “nhóm” và “đội”;
· xác định được các yếu tố then chốt của một đội thành công;
· xác định được giai đoạn phát triển của đội tại nơi làm việc và các hành động phát triển đội;
· nhận thức và áp dụng các hình thức giao tiếp khác nhau trong đội (xử lý thông tin, chia sẻ thông tin và các kênh thông tin);
· nhận thức được cách phối hợp làm việc giữa các phòng ban/đội, thay đổi các hành vi tại nơi làm việc nhằm trở thành một lãnh đạo đội/thành viên trong đội hiệu quả;
· xác định các kỹ năng quản lý cần hoàn thiện và đề xuất đào tạo;
· vui, thoải mái và hiểu biết tính cách của nhau hơn.

Nội dung khóa học:
1. Tập họp

· Tạo bầu không khí thoải mái giữa các thành viên

· Khởi xướng tinh thần thi đua giữa hai đội

2. Chào mừng

· Phát biểu của đại diện công ty

· Mục tiêu chương trình

· Kế hoạch chương trình

· Các nguyên tắc, quy ước trong các hoạt động và học tập

3. Định nghĩa Đội

· Giải thích sự khác nhau về một nhóm và một đội

· Xác định các giai đoạn hình thành và phát triển đội và nhận thức được giai đoạn phát triển đội

· Nhận thức được các đặc điểm từng giai đoạn của đội và các vấn đề có thể nảy sinh trong từng giai đoạn cụ thể

· Các yếu tố xây dựng nên một đội năng động

4. Đặc điểm của một đội thành công

· Nhận thức được các yếu tố then chốt trong việc hoạch định, ủy thác và hướng dẫn thành công

· Khai thác tính hợp tác bên trong đội

· Học cách giao tiếp trong quá trình thực hiện công việc

· Đội và thành viên của đội

5. Sự tin cậy & mâu thuẫn

· Khám phá những vấn đề của sự tin cậy

· Cách ngăn chặn mâu thuẫn

· Tầm quan trọng của ý tưởng “Toàn đội” nơi mỗi thành viên trong đội

6. Sáng tạo & sáng kiến

· Sáng tạo & sáng kiến

· Phát triển tính sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề

· Khai thác các mô hình giao tiếp

7. Mục đích & mục tiêu của đội

· Nhận thức được sự cống hiến của đội

· Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cống hiến cá nhân


Phương pháp thực hiện:
Phương pháp giảng dạy chủ yếu là thông qua các loại hình hoạt động, trò chơi khác nhau và thảo luận sau mỗi hoạt động đề giúp học viên tự thấu cảm và nhận ra những yếu tố cần thiết cho một đội ngũ năng động và thành công. Mỗi học viên được yêu cầu phải linh hoạt, năng động trong quá trình học tập và ít nhất làm Đội trưởng trong một hoạt để tự khám phá, nhận ý kiến phản hồi của các thành viên về vai trò, kỹ năng lãnh đạo của bản thân và xác định nhu cầu hoàn thiện kỹ năng quản lý.

Xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO VIỆT
456 – 458 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1 – TP. HCM
Điện thoại: (08) 38 48 48 62 – Fax: (08) 38 48 48 61
Bùi Thị Huyền Trang - Điện Thoại: 0904 113 202
Email: trang.buithihuyen@vietleader.com.vn - Website: www.vietleader.com.vn