NGHỀ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
Mục tiêu khóa học:
Chương trình được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những có được một nền tảng chuyên môn vững chắc, có hệ thống trong việc thực hành nhân sự tại doanh nghiệp và kinh nghiệm thực hành nhân sự theo hướng hiện đại, có hệ thống và đáp ứng được yêu cầu chuyên nghiệp hoá hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp.
· Có được tầm nhìn hệ thống và khả năng nhận thức xuyên suốt trong toàn bộ các hoạt động nhân sự và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp
· phát triển các kỹ năng cần thiết của người làm công tác nhân sự theo phong cách chuyên nghiệp để có đủ khả năng tác động, thuyết phục, thúc đẩy sự thay đổi và triển khai hiệu quả hệ thống phát triển nguồn nhân lực trong thực tế tại doanh nghiệp.
· thực hành công việc nhân sự một cách tự tin, chuyên nghiệp, hiệu quả, hài hoà được mục đích của doanh nghiệp và mong đợi của người lao động trong khuôn khổ của luật pháp và yêu cầu chung của xã hội.
· tự tin trước những cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Nội dung khóa học:
1. Tâm lý trong hoạt động nhân sự
· Phân tích được các đặc điểm và nêu được những ứng dụng của các vấn đề tâm lý trong hoạt động nhân sự
· Trình bày được đặc điểm của từng loại tính cách phù hợp với từng phương thức quản lý
2. Hoạch định nguồn nhân lực
· hiểu được các khái niệm cơ bản về hoạch định nguồn nhân lực;
· phân tích và lập được kế hoạch nhân lực phù hợp với các mục tiêu của công ty.
3. Cơ cấu tổ chức phòng ban hiệu quả
· Xác định mối liên quan giữa các phòng ban
· Các vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo
· Xây dựng và phân bổ trách nhiệm cho từng vị trí
4. Tuyển chọn & Phỏng vấn nhân viên
· Hiểu được tầm quan trọng của việc tuyển chọn đúng người
· Xây dựng được tiến trình tuyển chọn chuẩn cho doanh nghiệp
5. Thiết lập mục tiêu & đánh giá kết quả công việc
· Cung cấp cho học viên những kỹ thuật để giải quyết các tranh chấp lao động (những mâu thuận thường xảy ra) của nội bộ doanh nghiệp trong môi trường luật lao động Việt Nam hiện nay
· Tuân thủ theo qui định của pháp luật.
6. Luật lao động và nội quy nhân viên
· Cung cấp cho học viên những kỹ thuật để giải quyết các tranh chấp lao động (những mâu thuận thường xảy ra) của nội bộ doanh nghiệp trong môi trường luật lao động Việt Nam hiện nay
· Tuân thủ theo qui định của pháp luật.
7. Lương thưởng chế độ phúc lợi cơ bản
· Lựa chọn và xây dựng hệ thống đánh giá vị trí công việc phù hợp với doanh nghiệp
· Xây dựng cấu trúc lương, thưởng đáp ứng được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp và tương xứng với sự đóng góp của cá nhân
· Sử dụng lương, thưởng làm công cụ quản lý kết quả công việc hữu hiệu và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp
8. Đào tạo và phát triển nhân viên
· Phân tích và xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của công ty
· Lựa chọn được các hình thức, chương trình và phương pháp đào tạo phù hợp
· Xác định tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo
Phương pháp thực hiện:
Học viên: Chủ động tham gia các hoạt động trong lớp, thưc hành, đặt ra các câu hỏi, thắc mắc cần làm rõ trong lớp học.
Giảng viên: Trao đổi, giải thích, làm rõ, trả lời các câu hỏi, thắc mắc và tóm tắt các điểm chính của lý thuyết. Giảng viên sẽ dành thời gian nhiều cho các hoạt động thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm thực tiễn và thực hành tại lớp

Xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO VIỆT
456 – 458 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1 – TP. HCM
Điện thoại: (08) 38 48 48 62 – Fax: (08) 38 48 48 61 - Điện Thoại: 0904 113 202
Website: www.vietleader.com.vn - Email: info@vietleader.com.vn
Bùi Thị Huyền Trang - Email: trang.buithihuyen@vietleader.com.vn