NGHỀ NHÂN SỰ CƠ BẢN
Mục tiêu khóa học:
Chương trình Nghề Nhân sự được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm thực hành về quản trị nguồn nhân lực nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp đang phát triển.
Chương trình cũng giúp cho học viên từng bước xây dựng một nền tảng chuyên môn vững chắc chuẩn bị cho việc thăng tiến và phát triển một nghề nghiệp đầy hứa hẹn trong tương lai.
Khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:
· Xác định vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết của người phụ trách nhân sự trong tổ chức;
· Xây dựng được bản mô tả công việc và biết cách xác định tiêu chí đánh giá kết quả công việc;
· Áp dụng các kỹ thuật phỏng vấn trong hoạt động tuyển dụng;
· Tính lương theo thang bảng lương và chính sách của doanh nghiệp;
· Thực hiện các chính sách nhân sự theo các thủ tục được qui định của doanh nghiệp;
· Hiểu được các điều khoản luật và dưới luật để áp dụng trong doanh nghiệp;
· Hiểu được chính mình và người khác để dễ dàng hội nhập trong môi trường làm việc của phòng ban/ bộ phận;
· Hoàn thiện các kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp, trình bày để nâng cao hiệu quả làm việc. .
Nội dung khóa học:


1. Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực
  • Hiểu được mục đích và tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động phát triển tổ chức
  • Xác định được những kiến thức và kỹ năng được cung cấp trong chương trình học
2. Ứng dụng tâm lý trong quan hệ đồng nghiệp
  • Nhận biết tính cách, thái độ, hành vi của chính mình và người khác để xây dựng quan hệ tốt trong công việc
  • Biết cách kiểm soát được cảm xúc của bản thân
  • Tư tin hơn và tạo niềm tin cho người khác trong công ty
3. Xây dựng bản mô tả công việc
  • Xác định cách thức xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp
4. Tuyển dụng
  • Thực hiện phỏng vấn ứng viên theo qui trình của doanh nghiệp
5. Luật Lao động
  • Áp dụng đúng các điều khoản trong luật và các văn bản khác dưới luật trong các công việc có liên quan
6. Tính và trả lương
  • Thực hiện việc tính lương theo qui định của doanh nghiệp
Phương pháp thực hiện:
Học viên: Chủ động tham gia các hoạt động trong lớp, thưc hành, đặt ra các câu hỏi, thắc mắc cần làm rõ trong lớp học.
Giảng viên: Trao đổi, giải thích, làm rõ, trả lời các câu hỏi, thắc mắc và tóm tắt các điểm chính của lý thuyết. Giảng viên sẽ dành thời gian nhiều cho các hoạt động thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm thực tiễn và thực hành tại lớp

Xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO VIỆT
456 – 458 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1 – TP. HCM
Điện thoại: (08) 38 48 48 62 – Fax: (08) 38 48 48 61 - Điện Thoại: 0904 113 202
Website: www.vietleader.com.vn - Email: info@vietleader.com.vn
Bùi Thị Huyền Trang - Email: trang.buithihuyen@vietleader.com.vn