TỪNG BỪNG CHỌN SOFA CHO NGÀY TẾT
- Mã SP : SFA 001
- Sofa dài : 2200x800x600
- 2 Sofa đơn : 700x700x420
- Bàn nước : 600x800x420
- Chất liệu : Gỗ CN Verneer; Sơn phủ PU; Đệm mút hàng VN
- Đơn giá : 14.000.000 VND
- Mã SP : SFA 002

- Sofa dài : 2350x850x700

- 2 Sofa đơn: 950x850x700

- Bàn nước : 1000x800x450

- Chất liệu : Gỗ CN Verneer; Sơn phủ PU; Đệm mút hàng VN
- Đơn giá : 27.500.000 VND

- Mã SP : SFA 003
- Sofa dài : 1950x750x700
- 2 Sofa đơn: 850x750x700
- Bàn nước : 1000x800x450
- Chất liệu : Gỗ CN Verneer; Sơn phủ PU; Đệm mút hàng VN
- Đơn giá : 18.000.000 VND
- Mã SP : SFA 004

- Sofa dài : 2350x850x700

- 2 Sofa đơn: 950x850x700

- Bàn nước : 1000x800x450

- Chất liệu : Gỗ CN Verneer; Sơn phủ PU; Đệm mút hàng VN
- Đơn giá : 18.500.000 VND

- Mã SP : SFA 005

- Sofa dài : 2250x800x700

- 2 Sofa đơn: 850x800x700

- Bàn nước : 1000x600x450

- 2 Đôn : 600x450x420

- Chất liệu : Gỗ CN Verneer; Sơn phủ PU; Đệm mút hàng VN
- Đơn giá : 22.500.000 VND
- Mã SP : SFA 006

- Sofa dài : 1850x850x700

- 2 Sofa đơn: 950x850x700

- Bàn nước : 600x600x450

- Chất liệu : Gỗ CN Verneer; Sơn phủ PU; Đệm mút hàng VN
- Đơn giá : 19.500.000 VND
- Mã SP : SFA 007

- Sofa dài : 2250x1450x700

- Bàn nước : 600x600x450

- 2 Đôn : 450x450x420

- Chất liệu : Gỗ CN Verneer; Sơn phủ PU; Đệm mút hàng VN
- Đơn giá : 17.500.000 VND
- Mã SP : SFA 008

- Sofa dài : 2200x800x700

- 2 Sofa đơn: 700x700x420

- Bàn nước : 600x600x450

- Chất liệu : Gỗ CN Verneer; Sơn phủ PU; Đệm mút hàng VN
- Đơn giá : 14.500.000 VND
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC NỘI THẤT INHOME
115 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội
ĐT: 043 726 4776 – Fax: 043 726 4776
Web: http://noithat.inhome.vn – Email: noithat@inhome.vn