Hiện Công ty chúng tôi đang cần bán khu A,B,C,D gleximco – lê trọng tấn với giá cả phù hợp ,vị trí Lê trọng tấn - Hoài Đức – Hà Đông – HN,chủ đầu tư . Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội - Geleximco
Quý khách hàng có thể tham khảo một số chi tiết sau :
Khu A

A12 o2 dt102m2 hdb gia 60tr bao ten, S = 120 (m2) giá 57 (tr/m2) bao tên

A12 o2 dt 102m2 hdb duong 13m gan duong 25 gia 60tr/m2 bao vao
ten


A36 ô 24, S = 120 (m2) giá 58(tr/m2) baotêngeleximco

A7 ô giua, mat duong LTT mat sau cung la duong nhin vuon hoa MT 8mS= 124 (m2) giá 101 (tr/m2) bao têngeleximco

- A12 ô 20,S=102(m2) giá 58(tr/m2) baotêngeleximco.

- A14 ô 5, S = 102 (m2) nhin sang trung tam thuong mai giá 59,5(tr/m2)bao tên geleximco.

- A20 ô 1, S = 104 (m2) giá 75,5 (tr/m2) ba mat thoang bao têngeleximco
.

---Khu B

B43 - 36 S=66 giá 52.5 bao tên gle

B9 - 15 S=90 giá 46.5 bao tên gle

B28 ô 37, S = 100 (m2) giá 43 (tr/m2) bao tên geleximco.

B52 ô 2, S = 100 (m2) giá 50 (tr/m2) bao tên geleximco.

- B19 ô 7, S = 100 (m2) giá 56 (tr/m2) bao tên geleximco


Liên hệ :ms Nguyet 0936.909.085
Email.minhnguyet796@gmail.com
www.datre.vn