Chi tiết xem tại: www.dautu.com
Cơ hi đu tư vào M Phước ! Đt nn khu ph thương mi H26
V trí cc đp , mt tin đường cao tc M Phước , Tân Vn , cách Ecolakes 7 phút đi b . Tin ích đy đ , giá gc ch đu tư . Thanh toán linh hot , chính thc m bán t 22/12/2010 . S lượng có hn.
Liên h : Công ty C Phn Đt Xanh M Phước
ÑT: (0650)3553070-3555088- 3591591–0902491168Chi tiết xem tại: www.dautu.com