QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TIÊN TIẾN
Đối tượng học viên: Dành cho nhân sự chuyên nghiệp của các công ty có hệ thống nhân sự cao cấp, muốn học chuyên sâu , để phát triển nghể nghiệp thành chuyên gia nhân sự hoặc quản lý nhân sự trong tương lai.
Thời lượng: Khóa học được giảng dạy trong 6 ngày
Số lượng học viên: Tối đa 25 người
Mục tiêu khóa học
Chương trình đào tạo Quản trị nhân sự tiên tiến được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm thực hành nhân sự theo hướng hiện đại, có hệ thống và đáp ứng được yêu cầu quản lý theo hướng chuyên nghiệp hoá hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp.
Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể
· Am hiểu, có khả năng xây dựng chiến lược nhằm thu hút và giữ chân nhân tài
· Có khả năng quản lý hệ thống đánh giá năng lực của doanh nghiệp
· Có khả năng phân nhiệm, ủy thác, huấn luyện công việc cho nhân viên thành công, giúp nhân viên đạt được thành tích cao trong công việc
· Hoạch định và quản trị thành công chiến lược, kế hoạch nguồn nhân lực tại doanh nghiệp, sẵn sàng nguồn nhân sự kế thừa cho các vị trí chủ chốt
· Xây dựng và nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của phòng nhân sự với các phòng ban khác trong công ty
· Quản lý tốt các mối quan hệ lao động và có khả năng tổ chức, tiến hành cách thức đo lường sự hài lòng của nhân viên
Nội dung
Phần 1:
· Tuyển dụng và gìn giữ nhân tài
· Quản lý hệ thống đánh giá năng lực
· Ủy thác và huấn luyện nhân viên đạt thành tích cao
Phần 2:
· Xây dựng và phát triển chính sách lương thưởng cạnh tranh
· Quản lý ngân sách và nguồn lực doanh nghiệp
· Dự báo và quản lý kế hoạch nguồn nhân lực
· Quy hoạch nhân sự kế thừa
· Chiến lược đào tạo và phát triển nhân tài
· PR trong nhân sự
Phần 3:
· Chiến lược nhân sự
· Quản lý quan hệ lao động hiệu quả
· Xây dựng quan hệ đối ngoại đối nội
· Khảo sát đo lường sự hài lòng của nhân viên
Phương pháp thực hiện
Học viên: Chủ động tham gia các hoạt động trong lớp, thưc hành, đặt ra các câu hỏi, thắc mắc cần làm rõ trong lớp học.
Giảng viên: Trao đổi, giải thích, làm rõ, trả lời các câu hỏi, thắc mắc và tóm tắt các điểm chính của lý thuyết. Giảng viên sẽ dành thời gian nhiều cho các hoạt động thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm thực tiễn và thực hành tại lớp

Xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO VIỆT
456 – 458 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1 – TP. HCM
Điện thoại: (08) 38 48 48 62 – Fax: (08) 38 48 48 61
Website: www.vietleader.com.vn
Bùi Thị Huyền Trang - Điện Thoại: 0904 113 202
Email: trang.buithihuyen@vietleader.com.vn