Áo cưới Cherry
Địa chỉ: 479 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04. 62953775 Hotline: 0978.923.828
Email: aocuoicherry@gmail.com
Website: http://www.aocuoicherry.com

Chương trình khuyến mại mùa cưới 2010 :
Gói VIP 2010:
Trọn gói VIP I: 5.500.000 VNĐ
- 1 Album (25 x 25) hoặc (20 x 30) 15 tờ chụp ngoài trời.
- 2 Ảnh phóng (50 x 75) ép gỗ
- 2 DVD ảnh lồng nhạc.
- 1 váy cưới sở hữu may theo yêu cầu
- Áo dài cô dâu + 7 Áo dài bê tráp.
- 2 lần trang điểm + làm tóc tại cửa hàng.
( Chụp dã ngoại 2 địa điểm nội thành HN)
Trọn gói VIP II: 7.000.000 VNĐ
- 1 Album (30 x 30) hoặc ( 25 x 35) 15 tờ chụp ngoài trời.
- 2 Ảnh phóng (60 x 90)ép gỗ
- 2 DVD ảnh lồng nhạc.
- 1 váy cưới sở hữu may theo yêu cầu
- Áo dài cô dâu + 7 Áo dài bê tráp.
- 2 lần trang điểm + làm tóc tại cửa hàng.
( Chụp dã ngoại 2 địa điểm nội thành HN)
Trọn gói VIP III: 8.000.000 VNĐ
- 1 Album (40 x 40) hoặc ( 35 x 50) 15 tờ chụp ngoài trời.
- 2 Ảnh phóng (70 x 110)ép gỗ
- 2 DVD ảnh lồng nhạc.
- 1 váy cưới sở hữu may theo yêu cầu
- Áo dài cô dâu + 7 Áo dài bê tráp.
- 2 lần trang điểm + làm tóc tại cửa hàng.
( Chụp dã ngoại 2 địa điểm nội thành HN)

Gói chụp STUDIO:
Trọn gói 1: 2.500.000 VNĐ
- 1 Album (20 x 20 ) hoặc ( 15 x 21 ) 15 tờ chụp trong phòng ( sudio CNHQ).
- 2 ảnh phóng (50 x 75) ép gỗ.
- 2 DVD ảnh lồng nhạc.
- 1 váy mặc ngày cưới tùy chọn.
- 2 lần trang điểm + làm tóc tại cửa hàng


Trọn gói 2 : 3.500.000 VNĐ

- 1 Album (25 x 25 ) hoặc ( 20 x 30 ) 15 tờ chụp trong phòng ( sudio CNHQ).
- 2 ảnh phóng (50 x 75)
- 1 váy mặc ngày cưới tùy chọn.
- Áo dài cô dâu + Áo dài bê tráp.
- 2 lần trang điểm + làm tóc tại cửa hàng.

Trọn gói 3: 4.500.000 VNĐ

- 1 Album (30 x 30 ) hoặc ( 25 x 35 ) 15 tờ chụp trong phòng ( sudio CNHQ).
- 2 ảnh phóng (60 x 90) ép gỗ
- 2 DVD ảnh lồng nhạc.
- 1 váy mặc ngày cưới tùy chọn.
- Áo dài cô dâu + 7 Áo dài bê tráp.
- 2 lần trang điểm + làm tóc tại cửa hàng

Gói chụp Dã ngoại :
Trọn gói 1 : 3.500.000 VNĐ

- 1 Album (20 x 20 ) hoặc ( 15 x 21 ) 15 tờ chụp trong phòng ( sudio CNHQ).
- 2 ảnh phóng (50 x 75) ép gỗ.
- 2 DVD ảnh lồng nhạc.
- 1 váy mặc ngày cưới tùy chọn.
- Áo dài cô dâu + 7 Áo dài bê tráp.
- 2 lần trang điểm + làm tóc tại cửa hàng
( Chụp dã ngoại 1 địa điểm nội thành HN)
Trọn gói 2: 4.500.000 VNĐ
- 1 Album (25 x 25 ) hoặc ( 20 x 30 ) 15 tờ chụp trong phòng ( sudio CNHQ).
- 2 ảnh phóng (50 x 75) ép gỗ.
- 2 DVD ảnh lồng nhạc.
- 1 váy mặc ngày cưới tùy chọn.
- Áo dài cô dâu + 7 Áo dài bê tráp.
- 2 lần trang điểm + làm tóc tại cửa hàng
( Chụp dã ngoại 2 địa điểm nội thành HN)

Trọn gói 3: 5.500.000 VNĐ
- 1 Album (30 x 30 ) hoặc ( 25 x 35 ) 15 tờ chụp trong phòng ( sudio CNHQ).
- 2 ảnh phóng (60 x 90) ép gỗ
- 2 DVD ảnh lồng nhạc.
- 1 váy mặc ngày cưới tùy chọn.
- Áo dài cô dâu + 7 Áo dài bê tráp.
- 2 lần trang điểm + làm tóc tại cửa hàng
( Chụp dã ngoại 2 địa điểm nội thành HN)

Trọn gói 4: 8.000.000 VNĐ
- 1 Album (40 x 40 ) hoặc ( 35 x 50 ) 15 tờ chụp trong phòng ( sudio CNHQ).
- 2 ảnh phóng (70 x 110) ép gỗ
- 2 DVD ảnh lồng nhạc.
- 1 váy mặc ngày cưới tùy chọn.
- Áo dài cô dâu + 7 Áo dài bê tráp.
- 2 lần trang điểm + làm tóc tại cửa hàng
( Chụp dã ngoại 2 địa điểm nội thành HN)