DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH


(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ)


HÀNG HÓA
1. Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

2. Các chất ma túy

3. Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế)

4. Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách

5. Các loại pháo

6. Đồ chõi nguy hiểm, đồ chõi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chýõng trình trò chõi điện tử)

7. Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịchthực vật

8. Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng

9. Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người

10. Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

11. Giống cây trồng không có trong danh mục ðýợc phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con ngýời, môi trýờng, hệ sinh thái

12. Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái

13. Khoáng sản đặc biệt, độc hại

14. Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường

15. Các loại thuốc chữa bệnh cho ngýời, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chýa ðýợc phép sử dụng tại Việt Nam

16. Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam

17. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chứa độc tố

18. Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole


DỊCH VỤ1. Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em

2. Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức

3. Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

4. Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời

5. Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, me, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời