chứng chỉ Tiếng anh, chứng chỉ tin học, tiếng trung Toàn Quốc

Chứng chỉ của trung tâm:
-Chứng chỉ Tin học A, B + Tiếng Anh B(C): 200k (1 bộ)
-Thời gian làm trong vòng 3 ngày
Chứng chỉ của Bộ Giáo Dục:
-Tin học A, B: 350k
-Tiếng Anh B: 350k Tiếng Anh C: 400k
- Tiếng Trung A, B, C 450k
-Thời gian làm trong vòng 3 ngày
Đặc Biệt:
Chú ý : 1 chứng chỉ cần: 2 ảnh 3x4, 01 photo CMND (scan và gửi qua email)
Đảm bảo chứng chỉ thật, có tem, phôi bằng và dấu của trung tâm, Bộ Giáo Dục, công chứng vô tư.
Liên hệ: Ms Huyền
ĐT: 0933 666 865
( Nhận làm và gửi đi toàn quốc )

chứng chỉ, chứng chỉ, chứng chỉ, chứng chỉ, chứng chỉ, chứng chỉ, chứng chỉ,
chứng chỉ tin học, chứng chỉ tin học, chứng chỉ tin học, chứng chỉ tin học, chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tiếng trung, chứng chỉ tiếng trung, chứng chỉ tiếng trung, chứng chỉ tiếng trung, chứng chỉ tiếng trung, chứng chỉ tiếng trung,
Chứng chỉ, tiếng anh, tin học, tiếng trung, bằng Chứng chỉ, tiếng anh, tin học, tiếng trung, bằng Chứng chỉ, tiếng anh, tin học, tiếng trung, bằng Chứng chỉ, tiếng anh, tin học, tiếng trung, bằng