Doanh thu thuần HU1 giảm 50% so với cùng kỳ, đạt 209 tỷ đồng. Các loại chi phí cũng đồng loạt giảm, HU1 lãi sau thuế 2,53 tỷ đồng, bằng 1/10 cùng kỳ.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 (HU1) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III.

Trong quý III, doanh thu thuần HU1 giảm 50% so với cùng kỳ, đạt 209 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 46%, công ty còn 10,3 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Các loại chi phí cũng đồng loạt giảm, HU1 lãi sau thuế 2,53 tỷ đồng, bằng 1/10 cùng kỳ.

HU1 cho biết, quý III, lĩnh vực kinh doanh bán nhà tại các dự án nhà liền kề tại khu đô thị mới Vân Canh - Hà Nội và khu đô thị mới Đông Sơn - Thanh Hóa chậm do thị trường bất động sản trầm lắng. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực xây lắp, do nguồn vốn của chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn nên một số công trình mà công ty thi công chưa thanh toán và quyết toán với chủ đầu tư. Điều đó khiến lợi nhuận quý III giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 337 tỷ đồng, giảm 58% và lợi nhuận sau thuế đạt 26,4 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2011.

So với kế hoạch mà đại hội cổ đông đề ra là 670 tỷ đồng doanh thu và 30 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, HU1 đã hoàn thành lần lượt 50% và 117% chỉ tiêu.


Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2012 của HU1. Đơn vị: tỷ đồng.

thi công cáp dự ứng lực
thiết kế cáp dự ứng lực
Phương Nam