Doanh nghiệp trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định....
Đối với doanh nghiệp nhà nước

Thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quý:

- Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là ngày 20, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; đối với tập đoàn, tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 năm ngày

- Doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho tổng công ty theo thời hạn do tổng cồn ty quy định Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm:

- Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với tập đoàn, tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày

- Doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chinh năm cho tổng công ty theo thời hạn do tổng công ty quy định

Đối với các doanh nghiệp khác

Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các doanh nghiệp khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày

Doanh nghiệp trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định Hãy đến với chúng tôi, mọi ý kiến về kế toán, luật kế toán, các loại thuế, pháp luật về thuế sẽ được giải đáp.

Các dịch vụ của HS-F&A Consultant bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên

+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý,

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương

+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán

+ Đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666Bài viết liên quan: Kế toán, Nguyên tắc kế toán, Dịch vụ kế toán chọn gói, Hoàn thiện gỡ rối sổ sách kế toán, Thông tin kế toán, Bảng cân đối kế toán, Quyết toán thuế, Tư vấn chi phí hợp lý trong kế toán, Nguyên tắc kế toán, Rà soát dữ liệu, Báo cáo thuế, Kinh tế kế toán, Nhật ký chung


Website liên quan:
- www.hslaw.vn
- www.luatsurieng.vn