Tôi cần bán một số căn tại chung cư Xa la.
Ai có nhu cầu liên hệ sdt 0914615282 & 0963523779