Tôi cần bán 1 số căn hộ ở Mandarin xuất ngoại giao.
Liên hệ: Ms Hồng 0914 615 282 & 0963 523 779