LOA CỘT CÔNG SUẤT LỚN, LOA CÓ VỎ KIM LOẠI
Model: DS-5202A/ Công suất: 60W
Tín hiệu vào 2 kênh: 70V và 100V
Tần số: 140 – 17,000 Hz ± 3 dB, Cường độ âm thanh: 93dB (1W/1m)
Vật liệu: Vỏ ngoài: Chất liệu hợp kim nhôm ma nhê, màu trắng nhạt
LOA CỘT CÔNG SUẤT LỚN, LOA CÓ VỎ KIM LOẠI
Model: DS-5203A / Công suất: 90W
Tín hiệu vào 2 kênh: 70V và 100V
Tần số: 100 – 17,000 Hz ± 3 dB, Cường độ âm thanh: 94dB (1W/1m)
Vật liệu: Vỏ ngoài: Chất liệu hợp kim nhôm ma nhê, màu trắng nhạt
LOA CỘT CÔNG SUẤT LỚN, LOA CÓ VỎ KIM LOẠI
Model: DS-5204A / Công suất: 150W
Tín hiệu vào 2 kênh: 70V và 100V
Tần số: 60 – 17,000 Hz ± 3 dB, Cường độ âm thanh: 95dB (1W/1m)
Vật liệu: Vỏ ngoài: Chất liệu hợp kim nhôm ma nhê, màu trắng nhạt
http://anhkietjsc.com.vn/images/DS-5201.gif
http://anhkietjsc.com.vn/images/DS-5011-NEW.jpg
http://anhkietjsc.com.vn/images/DS-5001-NEW..jpg