CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI KIM TƯỢNG
VPGD: 203 NGUYỄN HUY TƯỞNG, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI
TEL: 04 3775 9439/ 3775 5783/ 3569 0716 (0988 218 923)
FAX: 04 3569 0717
WEBSITE: WWW.KIMTUONGAD.COM
EMAIL: THANHTHUYKTAD@GMAIL.COM
YM: THANH_THUY_0416


BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI GIÁ CHỮ X, GIÁ CUỐN
STT Tên sản phẩm Kích Thước Đơn giá / Số lượng 1~50 Đơn giá / Số lượng
50 trở lên
Các loại giá X (Standy)
1 Giá chữ X HQ đen 0.6m x 1.6m 50,000 45,000
0.8m x 1.8m 55,000 50,000
2 HQ Mới có thể điều chỉnh 0.6m x 1.6m & 0.8m x 1.8m 85,000 80,000
3 Giá X HQ mới cường lực 0.6m x 1.6m 90,000 85,000
4 Giá chữ X chất lượng cao 0.6m x 1.6m & 0.8m x 1.8m 200,000 195,000
5 Giá X điều chỉnh kích thước 0.6m x 1.6m & 0.8m x 1.8m 110,000 105,000
6 Giá X Mỹ Thuật 0.6m x 1.6m & 0.8m x 1.8m 180,000 175,000
7 Giá chữ A 150,000 145,000
8 Giá X để bàn 0.22 x 0.4 30,000 28,000
9 Giá mạng nhện 3 x 3 ô ( 2.3 m x 2.3 m) &
3 x 4 ô ( 2.3m x 3m )
3.200.000 & 3.600.000
Các loại giá cuốn ( Banner)
10 Giá cuốn nhựa 0.6m x 1.6m 85,000 80,000
0.8m x 2.0m 95,000 90,000
11 Giá cuốn nhôm thường 0.6m x 1.6m 105,000 100,000
0.8m x 2.0m 110,000 105,000
12 Giá cuốn nhôm tốt 0.6m x 1.6m 175,000 170,000
0.8m x 2m 190,000 185,000
13 Giá cuốn nhôm tăng đơ 0.8m x 2m 280,000 270,000
14 Giá cuốn nhôm để bàn 0.25m x 0.4m 80,000 75,000
15 Giá cuốn 1 mặt 0.8m x 2m 400,000 380,000
16 Giá cuốn 2 mặt 0.8m x 2m 420,000 400,000
17 Bàn tiếp tân 1m x 1.2m 1,800,000 1,700,000
18 Bàn dã ngọai W 0.85 x L 0.68 x H 0.66
( nhựa )
1,300,000 1,250,000
W 0.85 x L 0.68 x H 0.66
( nhôm )
1,500,000 1,480,000
19 Kệ Khung Ảnh 1.2m & 1.5m 150,000 180,000
20 Giá để tài liệu gấp xếp A4 1,800,000 New
21 Giá L 0.8m x 2m 150,000 New
22 Giá L Cường Lực 0.8 x 1.8m 300,000 New
23 Giá Hình Cung 0.8 x 1.8m 300,000 New
24 Giá Chữ Thập 0.6 x 1.6m 300,000 New
25 Giá Chữ C ( 1 mặt ) 45 x 120 - 180 cm 300,000 New
26 Giá Chữ C ( 2 mặt ) 45 x 120 - 180 cm 400,000 New
27 Quầy bán hàng di động 80 x 40 x 180 cm 1,000,000 New
28 Bảng trụ đứng A3 & A4 800,000 New
29 Khung giá chữ A một mặt hợp kim nhôm một mặt 800,000 780,000
30 Giá cuốn điện treo 0.8m x 2.0m 450,000 440,000
Giá cuốn điện chân đứng 0.8m x 2.0m 900,000 880,000
Giá X ngoài trời
31 Giá X 02 mặt chứa nước có thể điều chỉnh 0.8m x 1.8m - 2m 450,000 440,000
32 Giá treo cờ có chứa nước lọai nhôm 5m 2,500,000 2,400,000
33 Giá treo cờ có chứa nước 3m 300,000 280,000
34 Cờ bãi biển (Giá treo cờ hình lưỡi liềm) 3m 900,000 880,000
Hộp đèn
35 Hộp đèn mica - hộp đèn mặt hút chân không ( 1 mặt) 3,200,000
36 Hộp đèn MICA (2 mặt) 5,450,000
37 Hộp đèn hút chân không ( 2 mặt) 3,600,000
38 Hộp đèn chất liệu nhôm ( 1 mặt, rộng 4cm) 1,500,000
39 Hộp đèn chất liệu nhôm ( 2mặt, rộng 4 cm) 2,400,000
40 Hộp đèn chất liệu nhôm ( 1 mặt, rộng 6cm) 1,850,000
41 Hộp đèn chất liệu nhôm ( 2 mặt, rộng 6cm) 3,200,000
42 Hộp đèn EEFL 3,200,000
***** ĐƠN GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10 %