Mới cấp được 5 thẻ doanh nhân APEC

Chỉ có 5 doanh nhân TP HCM được cấp thẻ doanh nhân đi lại tự do trong APEC (ABTC), trong khi UBND thành phố đã duyệt 276 hồ sơ chuyển Cục Quản lý xuất nhập cảnh.


Theo đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại TP HCM, sau 4 tháng thành phố triển khai chương trình ABTC, 657 doanh nhân đăng ký xin được cấp thẻ. Tuy nhiên số thẻ cấp chưa nhiều vì hồ sơ doanh nhân vẫn còn vướng nhiều thủ tục. Thậm chí, cả 5 doanh nghiệp đã nhận thẻ ABTC vẫn chưa được đủ 16 nền kinh tế thành viên APEC chấp nhận.

Để tháo gỡ những vướng mắc trong cấp thẻ doanh nhân APEC, UBND TP HCM vừa đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh hỗ trợ thông tin thêm cho doanh nghiệp về thủ tục xem xét cấp thẻ ABTC.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Bộ Công an hướng dẫn thủ tục xét cấp thẻ ABTC cho doanh nhân là chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp, hội ngành nghề... Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng trở lên sẽ được xem là công nợ và không xem xét cấp thẻ doanh nhân APEC.Thẻ Apec, Thẻ Doanh Nhân, Bếp Từ, Bep Tu