Trung tâm giáo dục đặc biệt AEIC, tuyển sinh:


Tuyển sinh trẻ khiếm thính, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, khuyết tật trí tuệ, tăng động, khó khăn về học, Asperger…

Đánh giá phát triển, tư vấn giáo dục, hỗ trợ cá nhân cho trẻ.

Thông tin chi tiết: Trung tâm giáo dục đặc biệt AEIC

Địa chỉ: Số 1 ngách 629/5 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 094.382 1271/ 04.6273 1067

Website: http://www.mamnonlamnhi.com - lamnhi.com_________________________
Composed/Posted with WYSIWYG BBCode Editor