Người nhà xách tay về cho em 1 laptop Dell Latitude D430 máy đẹp 99%,do em ko có nhu cầu nên bán lại cho ai cần dùng
Siêu di chuyển 12.1" sáng long lanh,máy rất nhẹ 1,4Kg

Cấu hình em nó đây:

CPU: Intel Core 2 Duo U7700 1.33Ghz (2*1.33Ghz)
Ram: 2G DDR2
HDD: 60G
Vga: Intel 945GM
LCD 12.1" sáng đẹp long lanh
Pin 6 cells chạy hơn 2H30p


Hệ điều hành: Win 7
Giá: 4tr2 (fix)
Phone 0983 500 540