TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ
VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH NIÊN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiền thân của Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là YES Center) là văn phòng giao dịch và giới thiệu việc làm Thanh niên, được thành lập vào ngày 27/11/1987 theo sáng kiến của Thành Đoàn và Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Là mô hình thử nghiệm đầu tiên của cả nước về hoạt động dịch vụ việc làm. Sau nhiều lần đổi tên: Trung tâm dịch vụ lao động Trẻ - năm 1989; Trung tâm lao động Trẻ - năm 1992; Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên - năm 1997; Trung tâm Giới thiệu Việc làm Thanh niên - năm 2006; Ngày 19/10/2010 Trung tâm chính thức đổi tên là cong ty bao ve dich vu Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm Thanh niên.
Hoạt động chính của Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên là:
1. Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.
2. Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.
3. Tổ chức dạy nghề, liên kết đào tạo nghề theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ vay vốn.
4. Tổ chức đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, đội ngũ cộng tác viên, tư vấn viên, cán bộ Đoàn.
5. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh niên và xã hội về công tác hướng nghiệp, học nghề, lập nghiệp và giải quyết việc làm.
6. Phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển dụng lao động làm việc trong nước và ngoài nước.
7. Ngoài những nhiệm vụ trên Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên.
Trải qua 25 năm hình thành và phát triển Trung tâm đã tạo niềm tin nơi các bạn thanh niên và người lao động thông qua những hoạt động và chương trình cụ thể như: Sàn giao dịch việc làm Thanh niên; Siêu thị việc làm Thanh niên; Hội chợ việc làm; Diễn đàn lao động trẻ; Chương trình Tiếp sức Người lao động; Hành trình đến với trường nghề, làng nghề; tổ chức các khóa đào tạo dạy nghề và các lớp kỹ năng về nghề nghiệp cho thanh thiếu niên … Với phương châm “Cùng bạn bước đến tương lai” mỗi năm YES Center đã tư vấn hướng nghiệp cho 20.000 lượt học sinh; tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 15.000 lượt Thanh niên; Tổ chức đào tạo, dạy nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện kỹ năng cho hơn 4.000 lượt Thanh niên.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
keyword: bao ve, dich vu bao ve , cong ty bao ve, bao ve chuyen nghiep.