(Mình là mem mới, nếu post sai box mong các Mod chuyển dùm nhé)

Google đã xác nhận tin đồn về một cập nhật thuật toán mới thông báo trên Twitter rằng: Họ đã cập nhật thuật toán Panda mới ngày hôm nay. Và sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1,3% các truy vấn tiếng Anh.


Kể từ khi các thuật toán Panda đầu tiên được giới thiệu vào ngày 24 tháng 2 năm 2011, từ đó đến nay đã có 22 lần cập nhật Google Panda với mục đích để làm mới chỉ mục hoặc dữ liệu.
Google Panda 23 - mới nhất ảnh hưởng đến 1,3% các truy vấn, trong khi phiên bản 22 chỉ ảnh hưởng có 0,8% các truy vấn tiếng Anh.
Chúng tôi đã thấy những dấu hiệu của một cập nhật lớn một tuần trước đây, nhưng Google phủ nhận rằng không có cập nhật như vậy. Nhưng một thời gian sau đó Google đã xác nhận trên Twitter về thuật toán mới này.
Năm ngoái, Google đã hứa họ sẽ không cập nhật thuật toán Panda hoặc làm mới dữ liệu cho đến sau kỳ nghỉ năm nay nhưng họ đã cập nhật thuật toán mới ngay trước Giáng sinh.
Dưới đây là tất cả các bản phát hành cho đến nay cho Panda:
Panda Update 1 , 24 tháng hai, 2011 (11.8% truy vấn; công bố; tiếng Anh tại Mỹ chỉ)
Panda Update 2 , ngày 11 Tháng tư 2011 (2% của các truy vấn; công bố, triển khai bằng tiếng Anh quốc tế)
Panda Update 3 , 10 tháng 5 năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
Panda Update 4 , 16 tháng sáu 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
Panda Update 5 , ngày 23 tháng 7 năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
Panda Update 6 , 12 Tháng Tám, 2011 (6-9% các truy vấn trong nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh, công bố)
Panda Update 7 , 28 Tháng Chín 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
Panda Update 8 , 19 Tháng 10, 2011 (khoảng 2% của các truy vấn, muộn màng xác nhận)
Panda Update 9 , 18 Tháng Mười Một 2011 (ít hơn 1% của các truy vấn; công bố)
Panda Update 10 , 18 tháng Giêng, 2012 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
Panda Update 11 , 27 tháng 2, 2012 (không có thay đổi nhất định; công bố)
Panda Update 12 , 23 tháng 3 năm 2012 (khoảng 1,6% của các truy vấn ảnh hưởng; công bố)
Panda Update 1 3, 19 tháng tư năm 2012 (không có sự thay đổi nhất định; muộn màng tiết lộ)
Panda Update 14 , 27 tháng 4 năm 2012: (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận; cập nhật đầu tiên trong ngày của người khác)
Panda Update 15 , 09 tháng 6 2012: (1% của các truy vấn; muộn màng công bố)
Panda Update 16 , ngày 25 tháng 6 2012 (khoảng 1% các truy vấn; công bố)
Panda Update 17 , July 24, 2012: (khoảng 1% các truy vấn; công bố)
Panda Update 18 , 20 Tháng Tám, 2012: (khoảng 1% các truy vấn; muộn màng công bố)
Panda Update 19 , Sept 18, 2012: (ít hơn 0,7% của các truy vấn; công bố)
Panda Update 20 , 27 Sep., 2012 (2,4% các truy vấn tiếng Anh, ảnh hưởng, muộn màng công bố
Panda Update 21 , 5 Tháng Mười Một 2012 (1.1% các truy vấn ngôn ngữ tiếng Anh tại Mỹ; 0,4% trên toàn thế giới; xác nhận, không được công bố)
Panda Update 22 , 21 tháng mười một, 2012 (0,8% các truy vấn tiếng Anh đã bị ảnh hưởng, xác nhận, không được công bố)
Panda Update 23 , 21 Tháng Mười Hai, 2012 (1.3% các truy vấn tiếng Anh đã bị ảnh hưởng; xác nhận, công bố)

Source: http://forum.seotopx.com/threads/714...-truy-van.html

Tags : Đào tạo SEO tại Hà Nội, Khoa hoc SEO